Animatorzy

Budowanie wizerunku Polski, tworzenie sieci powiązań biznesowych oraz edukacja w zakresie wartości – to główne obszary działalności projektu Animatorów Wizerunku Polski w Europie, rozpoczętego przez Instytut Myśli Schumana. Po zakończeniu pilotażowego etapu inicjatywy, wobec ogromnego zainteresowania i zapotrzebowania, zdecydowaliśmy się na jej kontynuację. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby do nas dołączyć i promować nasz kraj na arenie międzynarodowej. Harmonogram i tematyka poszczególnych wydarzeń, również spotkań z ekspertami, znajduje się na stronie internetowej awpe.pl. 

W ostatnich trzech miesiącach odbyliśmy wiele spotkań, głównie on-line. Udało nam się zrealizować założone cele, czyli pozyskać czterdziestu Animatorów z kilku krajów Europy. Są to osoby prywatne, ale też stowarzyszenia, fundacje, media i stowarzyszenie mediów. W projekcie Animatorzy Wizerunku Polski w Europie szczególny nacisk położono na sprawy polonijne, które Instytut Schumana połączył z Powszechnym Uniwersytetem Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS). Zamysł był taki, aby wspomniany Uniwersytet stał się platformą edukacji przyszłych Animatorów Wizerunku Polski. Dodatkową edukację w tym zakresie Animatorzy mogą zdobyć w prowadzonej przez Malwinę Hopej specjalnej Szkole Animatorów Wizerunku Polski, której działalność została zainaugurowana w styczniu 2023 roku.

W ramach AWPE jest realizowane – jako trzeci projekt – Forum Polonii Gospodarczej. Ma ono na celu nie tylko łączenie polskich i polonijnych przedsiębiorców, zachęcanie do kupowania polskich produktów od polskich dostawców, ale do inwestowania między innymi w strefach ekonomicznych w Polsce. Temu było poświęcone specjalne spotkanie z prezesami dwóch stref specjalnych – starachowickiej i katowickiej. Ten projekt ma wzmacniać dobre imię Polski. Wzmacniać za granicą każdego prowadzącego biznes Polaka, który często uderzany zniekształconymi informacjami o Polsce, jakie można wyczytać w zachodnich gazetach, ma podcinane skrzydła i jest osłabiany. Chcemy budować grupę polskich przedsiębiorców, którzy będą wspierać mniejszych przedsiębiorców za granicą, ale siłą rzeczy też będą się pokazywać, reklamować i przez to rozwijać swoją działalność na rynkach zagranicznych.

Ten projekt ma wzmacniać wszystkie determinanty polskości, zarówno w kulturze, w edukacji, w mediach, jak i w przedsiębiorczości. Warto przy tym zwrócić uwagę na potrzebę usprawnienia komunikacji Polonii z rządem, w czym takie struktury mogłyby pomóc, oraz tworzenia Domów Polskich i wspierania polskich mediów. Chodzi przy tym nie tylko o budowanie dobrego imienia Polski, ale również promowanie tego, z czego Polska słynie najbardziej. Chcemy wypracować wizytówkę Polaka, który nie tylko jest pracowity, zaradny, ale również wizytówkę wartości, które dzisiaj gubi Europa. Chcemy powrotu do Europy wartości w oparciu o myśl sługi Bożego Roberta Schumana, który miał na celu budowę europejskiej wspólnoty opartej właśnie na wartościach. Jednym z celów jest docieranie z tym przekazem do zagranicznych mediów, a za ich pośrednictwem – do ludzi mieszkających w innych europejskich krajach.

Na dzień dzisiejszy wspólnota liczy czterdziestu animatorów, aktywnych w różnych obszarach, ale ciągle dołączają nowi. Zaczynają oni tworzyć stowarzyszenia Polaków. Powstaje wiele inicjatyw w postaci pism i gazetek. Dokonuje się wymiana biznesowa. Widzimy, że to jest potrzebne i bardzo dobrze odbierane przez Polaków za granicą.

Cała inicjatywa byłaby niemożliwa bez wsparcia ze strony polskiego rządu. Osoby pracujące w Ministerstwie Spraw Zagranicznych łączą nas z Ambasadami i Ambasady stają się organizatorem spotkań. Jesteśmy bardzo wdzięczni przede wszystkim Kancelarii Premiera, Ministerstwu Spraw Zagranicznych i Ambasadom, które umożliwiają nam te spotkania podnosząc ich rangę. To wsparcie jest bezcenne. AWPE będą docierać zarówno do kolejnych ambasad, jak i zagranicznych polskich ośrodków. Kontakty chcemy zamieniać na kontrakty, czyli łączyć, aby Polacy na tym korzystali.

Zapraszamy do kontaktowania nas z Polakami, z Polonią, docierania z tą informacją do Polonii. Zachęcamy do przyłączenia się do naszego grona Animatorów, bo w grupie siła. Naszym celem jest jednoczyć wszystkie środowiska, nie dzielić. Możemy się spierać na różnych poziomach, możemy mieć odmienne zdania co do kierunku rozwoju Polski, natomiast na poziomie odpowiedzialności za wizerunek, poziomie wartości musimy mówić jednym głosem. W tym jednym głosie jest siła dająca nam przewagę polityczną za granicą. To daje nam potencjał jednomyślności. Wiadomo, że jeżeli społeczności skłócimy wewnętrznie, to będą osłabione na poziomie zewnętrznej komunikacji. Naszym celem jest wypracowywać pole do współpracy dla wszystkich tych, którzy jak głosił Robert Schuman, chcą czynić dobro. Dlatego zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą zrobić coś dobrego dla swojej organizacji, dla Polski, dla swojej społeczności. Zachęcamy Polaków, którzy mieszkają w Ojczyźnie, aby docierali do osób, które każdy z nas ma za granicą.

Animatorem może zostać każdy. Wystarczą chęci. Zaproszona jest każda osoba, która czuje, że chce zrobić coś więcej. Należy zarejestrować się na stronie awpe.pl, napisać krótką notkę informacyjną na swój temat i zadeklarować, w jakim obszarze chce się pomagać. W celach edukacyjnych warto również przyłączyć się do PUNCS i do Szkoły Animatorów Wizerunku Polski. Dla Animatorów przewidziano pewne korzyści – są one umieszczone na stronie internetowej.

Skip to content