Grupy projektowe

Prosimy i zachęcamy podmioty Polonijne do zgłaszania swojego udziału w następujących grupach projektowych:

  1. Rozwijanie FORUM MŁODEGO POKOLENIA SCHUMANA W TRÓJMORZU.
  2. Organizacja cyklicznych PAN-EUROPEJSKICH PODRÓŻY ŚLADAMI SCHUMANA do Metz połączonych z konferencjami w PE w Strasburgu.
  3. Utworzenie i rozwój UNIVERSITY OF APPLIED CHRISTIAN-SOCIAL TEACHING (UACST) jako międzynarodowej wersji Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego w języku angielskim.
  4. FORUM POLONII GOSPODARCZEJ jako platforma budowania grup biznesów branżowych firm polonijnych i krajowych dla inwestycji i eksportu.
  5. EUROPA SCHUMANA POCHODNĄ POLSKIEJ TRADYCJI propagowana przez edukację, wystawy, publikacje, media, konferencje prowadzące do tworzenia społeczności Pan-Europejskich Grup Schumana.
  6. Założenie INSTYTUTU PAMIĘCI EUROPY w celu zachowania i promocji istotnych wydarzeń i osiągnięć poszczególnych narodów i instytucji a także różnych podmiotów w rozwój i utrwalanie tradycji i wartości chrześcijańskich.
  7. Utworzenie i rozwój THINK-TANKU SOLIDARYZMU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO do promocji i wdrażania nowego systemu społeczno-ekonomicznego Wspólnoty Europejskiej.
  8. Budowanie KONSORCJUM TRÓJMORZA DLA ODBUDOWY UKRAINY w celu wielowymiarowego kształtowania Ukrainy w duchu koncepcji Wspólnoty Narodów Europy wg Schumana.
  9. Integracja MEDIÓW POLONIJNYCH w promocji wizerunku Polski.
  10. Utworzenie i rozwój AKADEMII INNOWATORÓW jako forum dawnej i obecnej polskiej myśli w rozwoju świata.
Skip to content