Materiały tematyczne

 1.  Tomasz PysiakTrójmorze jako Polska myśl i wkład do procesu jednoczenia Wspólnoty Narodów Europy według koncepcji Schumana
  1. Streszczenie | Pobierz
  2. Skrypt | Pobierz
  3. Prezentacja | Pobierz

2.  Ryszard Krzyżkowski | Wkład Polski do budowania relacji między ludźmi różnych narodów Europy odwołujących się do wspólnych korzeni naszego kontynentu realizowany w formie turystyki kulturowej

  1. Streszczenie | Pobierz
  2. Skrypt | Pobierz
  3. Prezentacja | Pobierz

3.  Marek Oktaba | Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS)

  1. Streszczenie | Pobierz
  2. Skrypt | Pobierz
  3. Prezentacja | Pobierz

4.  Krzysztof Radecki | Forum Polonii Gospodarczej

  1. Streszczenie | Pobierz
  2. Skrypt | Pobierz
  3. Prezentacja | Pobierz

5.  Zbigniew Krysiak | Europa Schumana pochodną polskiej tradycji, propagowana przez edukację, wystawy, publikacje, media i konferencje w celu tworzenia społeczności Pan-Europejskich Grup Schumana

  1. Streszczenie | 
  2. Skrypt |
  3. Prezentacja |  Pobierz

6.  Anna TraczewskaRola Polonii i Polaków za granicą w internacjonalizacji przedsiębiorstw 

  1. Streszczenie |  
  2. Skrypt |
  3. Prezentacja | Pobierz

7.  Marcin Perz | Inwestowanie w koncepcji cała Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną przez grupy polonijnych i zagranicznych przedsiębiorstw wspierające wizerunek Polski 

  1. Streszczenie |  
  2. Skrypt |
  3. Prezentacja | Pobierz 

8.  dr Marcin Ślusarczyk  i  Marek Kordas | Solidaryzm Społeczno-Gospodarczy w praktyce 

  1. Streszczenie |  
  2. Skrypt |
  3. Prezentacja | Pobierz

9.  prof. Stanisław Rosik |  Lekcje o dawnej i obecnej Rzeczypospolitej a rekomendacje i wnioski dla budowania wizerunku Polski w Europie

  1. Streszczenie |  
  2. Skrypt |
  3. Prezentacja | Pobierz

10.  prof. Tomasz Grosse | Gospodarcze Uwarunkowania Wspólnoty Europejskiej – Szanse i Zagrożenia dla Polonii, Polaków i Polski 

  1. Streszczenie |  
  2. Skrypt |
  3. Prezentacja | Pobierz
 1.   prof. Arkady Rzegocki | Kapitał innowacyjny Polaków i jego wkład w rozwój Europy w kontekście budowania wizerunku Polski

   

  1. Streszczenie |  
  2. Skrypt |
  3. Prezentacja | Pobierz

    

 2.  Jan Sarnowski | Instrumenty finansowe, regulacyjne i podatkowe wspierające organizacje i przedsiębiorstwa polonijne

   

  1. Streszczenie |  
  2. Skrypt |
  3. Prezentacja | Pobierz

    

 3.  Malwina Hopej | Budowa marki narodowej w wykonaniu Animatorów Wizerunku Polski w Europie

  1. Streszczenie |  
  2. Skrypt |
  3. Prezentacja | Pobierz
   
 4.  Teresa Sygnarek | Koalicja mediów polonijnych w budowaniu wizerunku Polski

  1. Streszczenie |  
  2. Skrypt |
  3. Prezentacja | Pobierz
Skip to content