Certyfikat animatora

W I edycji Szkoły Animatorów Wizerunku Polski uczestniczyli przedstawiciele jedenastu formalnych i nieformalnych organizacji polonijnych. W ramach Szkoły, trzy organizacje formalne zorganizowały projekty zaliczeniowe: Apulijskie Stowarzyszenie Polsko-Włoskie, Międzynarodowa Asocjacja Polskich Kobiet Polka International, Międzynarodowe Stowarzyszenie Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników Virtualia ART.

Szkoła Animatorów Wizerunku Polski jest częścią II edycji przedsięwzięcia Animatorzy Wizerunku Polski w Europie, realizowanego przez Fundację Instytut Myśli Schumana. Projekt finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

I edycja projektu Animatorzy Wizerunku Polski w Europie

Podmioty, które zgłoszą się do pełnienia roli Animatorów Wizerunku Polski w Europie podpiszą formalne porozumienie z Instytutem Myśli Schumana i otrzymają Certyfikat potwierdzający ich rolę w przedmiotowym projekcie. Certyfikat będzie określał ramowe zasady i normy określające rolę Animatora.

Skip to content