Certyfikat animatora

Podmioty, które zgłoszą się do pełnienia roli Animatorów Wizerunku Polski w Europie podpiszą formalne porozumienie z Instytutem Myśli Schumana i otrzymają Certyfikat potwierdzający ich rolę w przedmiotowym projekcie. Certyfikat będzie określał ramowe zasady i normy określające rolę Animatora.

Skip to content