Szkoła Animatorów

Szkoła Animatorów Wizerunku Polski jest inicjatywą podjętą przez członków Instytutu Myśli Schumana, którzy widząc politykę szkalowania Polski i łamania podstawowych zasad prawa międzynarodowego i unijnego, chcą pomóc działaczom polonijnym w  ich staraniach na rzecz kreowania rzeczywistego wizerunku i pozytywnej marki naszej ojczyzny.

Działania odkłamujące zafałszowany wizerunek Rzeczpospolitej są niezbędne do postulowanej przez Polskę normalizacji stosunków międzynarodowych opartych o zasadę równości, suwerenności, nienaruszalności granic i niedziałania na szkodę innych państw. Tego celu nie można osiągnąć bez wsparcia obywateli, przede wszystkim tych, którzy mieszkając poza granicami ojczyzny, praktycznie każdym swym działaniem podejmują wysiłki na rzecz pokazywania innym narodom rzeczywistego wizerunku Polski i Polaków.

Ubolewamy, że media głównego nurtu w państwach leżących na zachód od Polski, niemal codziennie oczerniają naszą ojczyznę tylko dlatego, że upominamy się o poszanowanie praw najsłabszych, poszkodowanych przez imperialną politykę, czy odartych z godności na skutek polityki korporacji transnarodowych, które w imię zysku i nieprawdziwej tezie o kapitale nieposiadającym narodowości, usiłują zniszczyć typowe dla naszego kontynentu wartości.

Głęboko wierzymy, że nasz cel możemy zrealizować jedynie dzięki zaangażowaniu osób opierających swe działania o wartości propagowane przez Roberta Schumana,  Czcigodnego Sługi Bożego,  Ojca Zjednoczonej Europy: pokora, skromność, odpowiedzialność, miłosierdzie, uprzejmość, życzliwość, łagodność, prawość, sprawiedliwość, czystość serca, pragnienie i wprowadzanie pokoju.

W Polsce zadania kreowania wizerunku kraju i dobrych stosunków międzynarodowych powierza się ministerstwu spraw zagranicznych, jednostkom rządowym, organizacjom pozarządowym oraz Polonii i Polakom mieszkającymi poza granicami kraju.  Polonia, dzięki liczebności i obecności praktycznie w każdym regionie świata, jest ważnym podmiotem budowy pozytywnego wizerunku państwa na arenie międzynarodowej, zdolnym aktywnie promować polskie interesy. 

Fundacja Instytut Myśli Schumana, jako organizacja pozarządowa, kieruje swój projekt do formalnych i nieformalnych zrzeszeń, ale również tych Polaków, którzy chcą powołać własną organizację i za jej pośrednictwem mocniej oddziaływać na rzeczywistość. Chcemy zjednoczyć osoby, którym nieobcy jest los i postrzeganie Polski na arenie europejskiej oraz wesprzeć ich w podejmowanych dziełach. Chcemy również pośredniczyć między aktywnymi przedstawicielami Polonii a Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą, którzy śledzą aktywności Uczestników Szkoły Animatorów Wizerunku Polski.

Szkoła AWP składa się z 12 spotkań online, podczas których Uczestnicy zapoznają się z:

  • podstawową terminologią związaną z marką narodową: marka, reputacja, marka narodowa, wizerunek państwa, branding narodowy, dyplomacja publiczna, soft power (tzw. miękka siła), codzienna komunikacja publiczna i in.,
  • mechanizmami rządzącymi stosunkami międzynarodowymi ze szczególnym uwzględnieniem regionu Europy,
  • metodami badania wizerunku państwa i sposobami kreowania wizerunku Polski.

Uczestnicy przekonają się, że każdy Polak jest ambasadorem polskości, jak postrzegani są Polacy i Polska, dowiedzą się, jakie działania mogą podjąć, by dany wizerunek ewoluował w kierunku pożądanym, lub podtrzymać wizerunek obecny w umysłach. Dlatego w części praktycznej uczestnicy, dzięki pomocy dyrektorki i opracowanych materiałów, będą podejmować wybrane przez siebie działania, służące propagowaniu rzeczywistego wizerunku lub kreowaniu pozytywnej marki Polski. W efekcie uczestnicy, po zakończeniu edycji, będą potrafili zrealizować wydarzenie metodą projektową, nawiązać kontakty z instytucjami i mediami, znaleźć źródło finansowania swych aktywności, przeprowadzić wywiad i rozmowy z oficjelami, napisać notkę prasową, stworzyć matrycę geostrategiczną (wizerunku) Polski, zorganizować manifestację, wydarzenie integrujące Polaków żyjących poza granicami państwa czy wystawę upamiętniającą rocznicę. 

Spotkania obywają się platformie MS Teams. Zarejestruj się, aby wziąć udział i dołącz do otwartej grupy Animatorów w serwisie społecznościowym Facebook

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu
Polonia i Polacy za Granicą 2023.

L. p.DataGodzinaMiejsceTemat
Online MS TeamsKonsultacje i spotkania w dni robocze: termin do uzgodnienia z prowadzącą zajęcia Malwiną Hopej Malwina.Hopej@IMSchuman.com
125 luty 202310:00 - 13:00On-line MS TeamsZajęcia wprowadzające do tematyki i specyfiki szkoły
225 marzec 202310:00 - 13:00On-line MS TeamsWprowadzenie do brandingu narodowego i marki państwa. Ewolucja wizerunku państwa i efektywność działań Animatora cz. I.
322 kwiecień 202310:00 - 13:00On-line MS TeamsPodmioty odpowiedzialne za kreowaniu wizerunku Polski. Ewolucja wizerunku państwa i efektywność działań Animatora cz. II.
420 maj 202310:00 - 13:00On-line MS TeamsDyplomacja klasyczna a dyplomacja publiczna. Współpraca z lokalnymi oraz polskimi organizacjami pozarządowymi i rządowymi. Zajęcia otwarte w ramach VII Europejskiego Festiwalu Schumana
517 czerwiec 202310:00 - 13:00On-line MS TeamsMiękka siła (soft power) Polski. Działania Animatora: metodyka prowadzenia wywiadów i rozmów
615 lipiec 202310:00 - 13:00On-line MS TeamsWizerunek Polski w badaniach naukowych; matryca geostrategiczna marki Polski. Działania Animatora: organizacja wydarzeń skierowanych do Polaków i nie-Polaków oraz wydarzeń upamiętniających rocznice
75 sierpień 202310:00 - 13:00On-line MS TeamsWizerunek Polski w wybranych państwach Europy cz. I. Działania Animatora: stworzenie matrycy geostrategicznej (wizerunku) Polski w oparciu o zebrane opinie
826 sierpień 202310:00 - 13:00On-line MS TeamsWizerunek Polski w wybranych państwach Europy cz. II. Działania Animatora: metody organizowania i informowania o manifestacjach, pikietach, marszach
916 wrzesień 202310:00 - 13:00On-line MS TeamsRola Polonii w kreacji wizerunku Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej. Działania Animatora: metodyka i specyfika organizacji wystaw
1021 październik 202310:00 - 13:00On-line MS TeamsEuropejski ład polityczny. Działania Animatora: metodyka organizacji konkursów i konferencji
114 listopad 202310:00 - 13:00 (17:15)On-line MS TeamsKonferencja „Powołani do służby na obcej ziemi według koncepcji Jana Pawła II, Augusta Hlonda i Roberta Schumana”. Wydarzenie będzie transmitowane na platformie MS Teams i kanale YouTube
129 grudzień 202309:30 - 12:00On-line MS TeamsPodsumowanie Szkoły Animatorów Wizerunku Polski, konferencja o. prof. Bernarda Ardura, postulatora procesu beatyfikacyjnego Roberta Schumana
Skip to content