Szkoła Animatorów

Szkoła Animatorów Wizerunku Polski jest inicjatywą podjętą przez członków Instytutu Myśli Schumana, którzy widząc politykę szkalowania Polski i łamania podstawowych zasad prawa międzynarodowego i unijnego, chcą pomóc działaczom polonijnym w  ich staraniach na rzecz kreowania rzeczywistego wizerunku i pozytywnej marki naszej ojczyzny.

Działania odkłamujące zafałszowany wizerunek Rzeczpospolitej są niezbędne do postulowanej przez Polskę normalizacji stosunków międzynarodowych opartych o zasadę równości, suwerenności, nienaruszalności granic i niedziałania na szkodę innych państw. Tego celu nie można osiągnąć bez wsparcia obywateli, przede wszystkim tych, którzy mieszkając poza granicami ojczyzny, praktycznie każdym swym działaniem podejmują wysiłki na rzecz pokazywania innym narodom rzeczywistego wizerunku Polski i Polaków.

Ubolewamy, że media głównego nurtu w państwach leżących na zachód od Polski, niemal codziennie oczerniają naszą ojczyznę tylko dlatego, że upominamy się o poszanowanie praw najsłabszych, poszkodowanych przez imperialną politykę, czy odartych z godności na skutek polityki korporacji transnarodowych, które w imię zysku i nieprawdziwej tezie o kapitale nieposiadającym narodowości, usiłują zniszczyć typowe dla naszego kontynentu wartości.

Głęboko wierzymy, że nasz cel możemy zrealizować jedynie dzięki zaangażowaniu osób opierających swe działania o wartości propagowane przez Roberta Schumana,  Czcigodnego Sługi Bożego,  Ojca Zjednoczonej Europy: pokora, skromność, odpowiedzialność, miłosierdzie, uprzejmość, życzliwość, łagodność, prawość, sprawiedliwość, czystość serca, pragnienie i wprowadzanie pokoju.

W Polsce zadania kreowania wizerunku kraju i dobrych stosunków międzynarodowych powierza się ministerstwu spraw zagranicznych, jednostkom rządowym, organizacjom pozarządowym oraz Polonii i Polakom mieszkającymi poza granicami kraju.  Polonia, dzięki liczebności i obecności praktycznie w każdym regionie świata, jest ważnym podmiotem budowy pozytywnego wizerunku państwa na arenie międzynarodowej, zdolnym aktywnie promować polskie interesy. 

Fundacja Instytut Myśli Schumana, jako organizacja pozarządowa, kieruje swój projekt do formalnych i nieformalnych zrzeszeń, ale również tych Polaków, którzy chcą powołać własną organizację i za jej pośrednictwem mocniej oddziaływać na rzeczywistość. Chcemy zjednoczyć osoby, którym nieobcy jest los i postrzeganie Polski na arenie europejskiej oraz wesprzeć ich w podejmowanych dziełach. Chcemy również pośredniczyć między aktywnymi przedstawicielami Polonii a Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą, którzy śledzą aktywności Uczestników Szkoły Animatorów Wizerunku Polski.

Szkoła AWP składa się z 12 spotkań online, podczas których Uczestnicy zapoznają się z:

  • podstawową terminologią związaną z marką narodową: marka, reputacja, marka narodowa, wizerunek państwa, branding narodowy, dyplomacja publiczna, soft power (tzw. miękka siła), codzienna komunikacja publiczna i in.,
  • mechanizmami rządzącymi stosunkami międzynarodowymi ze szczególnym uwzględnieniem regionu Europy,
  • metodami badania wizerunku państwa i sposobami kreowania wizerunku Polski.

Uczestnicy przekonają się, jak postrzegani są Polacy i Polska, dowiedzą się, jakie działania mogą podjąć, by dany wizerunek ewoluował w kierunku pożądanym, lub podtrzymać wizerunek obecny w umysłach.  Dlatego w części praktycznej uczestnicy, dzięki pomocy dyrektorki i opracowanych materiałów, będą podejmować wybrane przez siebie działania, służące propagowaniu rzeczywistego wizerunku lub kreowaniu pozytywnej marki Polski.

Spotkania obywają się platformie MS Teams, a najbliższe zaplanowane jest na 25 marcaZarejestruj się, aby wziąć udział i dołącz do otartej grupy Animatorów w serwisie społecznościowym Facebook

L. p.DataGodzinaMiejsceTemat
Online MS TeamsKonsultacje i spotkania w dni robocze: termin do uzgodnienia z prowadzącą zajęcia Malwiną Hopej Malwina.Hopej@IMSchuman.com
125 luty 202310:00 - 13:00On-line MS TeamsZajęcia wprowadzające do tematyki i specyfiki szkoły
225 marzec 202310:00 - 13:00On-line MS TeamsWprowadzenie do brandingu narodowego i marki państwa. Ewolucja wizerunku państwa i efektywność działań Animatora cz. I.
422 kwiecień 202310:00 - 13:00On-line MS TeamsPodmioty odpowiedzialne za kreowaniu wizerunku Polski. Ewolucja wizerunku państwa i efektywność działań Animatora cz. II.
Skip to content