Rejestracja

Na Szkołę Animatorów Wizerunku Polski w Europie składa się 12 nieodpłatnych spotkań realizowanych w formule online za pośrednictwem platformy MS Teams oraz projekty  realizowane przez Uczestników, których celem jest kreowanie rzeczywistego wizerunku i pozytywnej marki Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt dedykowany jest patriotom mieszkającym poza Ojczyzną, zainteresowanym bieżącymi wydarzeniami krajowymi i międzynarodowymi, którzy chcą świadomie promować wizerunek Polski w Europie. Zapraszamy zarówno doświadczonych liderów, jak i młodych, energicznych działaczy pretendujących do tego miana, którzy wyróżniają się ambicją, kreatywnością, chęcią ciągłego rozwoju, działalnością na rzecz wspólnoty, gotowych dzielić się ze swym otoczeniem wiedzą uzyskaną dzięki Szkole AWPE.

Jeśli planujesz karierę polityczną, lub po prostu jesteś ciekaw problemów oraz wyzwań, przed jakimi staje Polonia i chcesz poszerzyć swoje horyzonty, dołącz do nas już dziś! Odwiedź zakładkę Szkoła Animatorów, skontaktuj się z dyrektor Malwiną Hopej Malwina.Hopej@IMSchuman.com lub weź udział w spotkaniu Animatorów  w formie online lub w jednej z Ambasad RP.
Każdy jest ambasadorem swego państwa i to od nas zależy nasza przyszłość.
 

Szkoła jest jedną z dzieł podejmowanych przez Instytut Myśli Schumana takich jak Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego PUNCS, miesięcznik „Magazyn Optyka Schumana”/„Schuman Optics Magazine”Europejski Festiwal Schumana.

Ramowy program zajęć w ramach Szkoły AWPE

1.  Zajęcia wprowadzające do tematyki i specyfiki szkoły.
2.  Branding narodowy i marka państwa – wprowadzenie do tematu. Działania zmierzające do ewolucji wizerunku państwa i badania efektywności działań Animatora cz. I.
3. Podmioty odpowiedzialne za kreowaniu wizerunku Polski. Działania zmierzające do ewolucji wizerunku państwa i badania efektywności działań Animatora cz. II.
4.  Dyplomacja klasyczna a dyplomacja publiczna. Działania Animatora: sposób organizowania i informowania o pikietach oraz marszach.
5. Miękka siła (soft power) Polski. Działania Animatora: metodyka prowadzenia wywiadów i rozmów z osobistościami.
6. Wizerunek Polski w badaniach naukowych; matryca geostrategiczna marki Polski. Działania Animatora: metodyka organizacji konkursów.
7. Wizerunek Polski w wybranych państwach Europy cz. I. Działania Animatora: stworzenie matrycy geostrategicznej (wizerunku) Polski w oparciu o zebrane opinie.
8.  Wizerunek Polski w wybranych państwach Europy cz. II. Działania Animatora: metodyka i specyfika organizacji wystaw.
9. Rola Polonii w kreacji wizerunku Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej. Działania Animatora: współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i rządowymi; współpraca z polskimi organizacjami pozarządowymi i rządowymi.
10. Europejski ład polityczny. Działania Animatora: organizacja wydarzeń skierowanych do Polaków oraz nie-Polaków (spotkania, marsze, msze, odczyty itp.). Organizacja wydarzeń upamiętniających polskie i polonijne rocznice.
11.   Działania Animatora: omówienie efektów działań podjętych w ramach Szkoły AWPE.
12. Uroczyste Zakończenie Szkoły AWPE z udziałem Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana, wykład gościa specjalnego; podsumowanie zrealizowanych projektów, rozdanie certyfikatów i suplementów. 

 

Skip to content