Charakterystyka projektów

W procesie realizacja zadania dotyczącego AWPE wydzielono kierunkowo następujące obszary działań Animatorów:

  1. Kapitał innowacyjny Polaków i jego wkład w rozwój świata
  2. Schuman nieświadomym spadkobiercą wartości I Rzeczypospolitej
  3. Wigilia bez Granic w budowaniu relacji z cudzoziemcami opartych na chrześcijańskiej tradycji Europy
  4. Lekcje o dawnej i obecnej Polsce
  5. Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego w implementacji zasad i norm cywilizacji łacińskiej
  6. Forum Polonii Gospodarczej
  7. Polska myśl i wkład w procesie jednoczenia Wspólnoty Narodów Europy

W procesie I Etapu realizacji zadania w ramach 10 spotkań do 31 grudnia 2022 roku zostały omówione wymienione obszary w celu wyboru projektów przez poszczególnych Animatorów do ich realizacji w ramach II Etapu po skończeniu przedmiotowego zadania publicznego. 1 stycznia ruszył II Etap projektu Animatorzy Wizerunku Polski w Europie. W celu realizacji danego projektu tworzone są grupy kilku lub kilkunastu Animatorów, którzy będą ze sobą współpracować w celu kontynuacji budowania dobrego wizerunku Polski w Europie.

Skip to content