Korzyści dla Animatorów

Zaangażowani i aktywni Animatorzy mogą potencjalnie uzyskać następujące możliwości:

 1. Przy wsparciu Instytutu Myśli Schumana (IMS) dostęp do ekspertów oraz instytucji w przedmiotowych obszarach tematycznych.
 2. Tworzenie wraz IMS konsorcjum na pozyskanie środków do wspólnej realizacji zagranicznych projektów.
 3. Darmowa roczna edukacja w Powszechnym Uniwersytecie Nauczania Chrześcijańsko- Społecznego (PUNCS).
 4. Organizowanie pod auspicjami IMS konferencji lub seminarium w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.
 5. Podpisanie perspektywicznej umowy z IMS, co daje rozszerzone możliwości wielowątkowego rozwoju działalności Animatora.
 6. IMS jako Think-Tank umożliwi podejmowanie i mobilizowanie procesów, w tym funduszy do wspierania Animatora w przedmiotowym obszarze (wspólne badania i analizy społeczne w środowisku i otoczenia Animatora).
 7. W ramach funkcjonowania Europejskiego PUNCS, Animatorzy mogą rekrutować cudzoziemców jako Słuchaczy ze swojego otoczenia w kraju zamieszkania.
 8. Animatorzy mogą delegować swoich wykładowców zagranicznych i zasiadać w Radzie Programowej utworzonego Europejskiego PUNCS po angielsku.
 9. Zaangażowany Animator może nadzorować działalność oddziału IMS za granicą poprzez wydzielenie w podmiocie swojej działalność komórki, która będzie realizowała funkcje oddziału IMS oraz poszerzała możliwości i obszary działania Animatora.
 10. Dla Animatora będą organizowane bezpłatne integracyjne spotkania w Polsce, w których będą brali udział Animatorzy z całej Europy.
 11. Podjęcie funkcji Animatora umożliwia znaczne poszerzenie dotychczasowej działalności i zwiększenie skuteczności, ponieważ wspólnota Animatorów będzie tworzyć rodzaj sieci o wysokiej synergii.
 12. Animatorzy mają możliwość wystąpienia w TVP World, który jest emitowany w Internecie w całej Europie. W ramach tej inicjatywy przedstawiciele Animatorów mogą wypowiadać się na żywo na jeden z 10 tematów AWPE, w ramach stałego bloku tematycznego w TVP World o nazwie Animacja Wizerunku Polski w Europie.
Skip to content