Dla Mediów

Zostań Animatorem Wizerunku Polski w Europie! 

Instytut Myśli Schumana wychodzi z projektem mającym na celu pomoc Polonii i Polakom za granicą

Celem działań IMS jest wprowadzenie w życie wizji Wspólnoty Narodów Europy zapoczątkowanej przez Roberta Schumana. Instytut Myśli Schumana podejmuje, poprzez działanie w różnych obszarach życia społecznego, rolę integrowania podmiotów społecznych i wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy, aby na wzór Roberta Schumana tworzyć, budować, realizować i wprowadzać jedność, solidarność i pokój.

Aby zbliżyć się do celu potrzebujemy pozyskać spośród Polonii i Polaków mieszkających za granicą osoby i organizacje, którzy zostaną Animatorami Wizerunku Polski.

Animatorzy jako swoisty pomost między podmiotami zagranicznymi i polskimi, będą brali istotny udział w procesie diagnozowania i analizy ważnych problemów oraz wypracowania wniosków stających się bazowym materiałem do szukania rozwiązań i wskazywania na oczekiwaną realną pomocy od polskich władz i różnych polskich instytucji.

Grupą docelową są osoby aktywne spośród Polonii i Polaków mieszkających za granicą oraz organizacje Polonijne, które będą chciały włączyć się jako Animatorzy Wizerunku Polski w Europie do realizacji określonych projektów. Osoby te mogą pochodzić spośród wszystkich środowisk Polonijnych dla których ważne jest dbanie i promowanie dobrego imienia Polski: fundacje, stowarzyszenia, polsko-zagraniczne szkoły, uczelnie oraz wykładowcy, studenci, absolwenci, np. wydziałów prawa, uczelni ekonomicznych i technicznych, biznesmeni, wolne zawody, pracownicy instytucji, kadra kierownicza wszelkich zawodów, środowiska Polskich Misji Katolickich. W związku z tym prosimy o udostępnienie kontaktów do tego typu instytucji, abyśmy mogli zaprosić te podmioty lub prosimy Państwa o ich zaproszenie.

Skip to content