Profile osobowe

Tomasz Pysiak

✉️ Tomasz.Pysiak@IMSchuman.com
 + 48 509 467 493

Socjolog, wykładowca akademicki w Europejskiej Uczeni Społeczno-Technicznej im. Sługi Bożego Roberta Schumana zajmujący się tematyką geopolityki, socjologii zdrowia, polityką społeczną ze szczególnym uwzględnieniem Katolickiej Nauki Społecznej. Członek organizacji katolickich, w tym Bractwa Dobrego Pasterza. Autor wielu publikacji, w tym współredaktor “Społeczeństwo, Edukacja, Wartości” powstałej przy współpracy z Uniwersytetem Najświętszego Serca Jezusowego w Mediolanie.

Ryszard Krzyżkowski

✉️  Ryszard.Krzyzkowski@IMSchuman.com
📞 + 48 570 990 686

Ur. 1964 r. ukończył Technikum Łączności w Krakowie im. Obrońców Poczty Polskie w Gdańsku a następnie studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej, którą ukończył ze specjalnością Automatyka i Metrologia. Brał udział w dwuletnim wyjeździe misyjnym na Ukrainę do Doniecka. Był również pracownikiem Nationale Nederlanden. Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu Instytutu Myśli Schumana.

Dr Marek Oktaba

✉️ Marek.Oktaba@Puncs.pl
📞 + 48 501 147 924

Architekt, teolog i działacz społeczny, zajmujący się m.in. pomocą bezdomnym, w ramach Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, oraz akcją adopcji serca w Afryce. Uczeń nestora katolickiej nauki społecznej ks. prof. Józefa Majki. Specjalizuje się w etyce życia gospodarczego i teorii ładu przestrzennego.

Dr Krzysztof Radecki

✉️  Krzysztof.Radecki@IMSchuman.com
📞 + 48 695 118 558

Praktyk i teoretyk, doświadczenie w doradztwie i konsultingu na terenie Polski i poza jej granicami. Ponad dwudziestoletnia praktyka w zarządzaniu organizacjami i HR. Współpraca z międzynarodowymi firmami konsultingowymi, międzynarodowymi kancelariami prawnymi, bankami, działami zarządczymi fabryk i firmami usługowych oraz organizacjami z branży IT. Budowanie międzynarodowych organizacji, spółek na terenie Polski i innych krajów Europy. Ponad dziesięcioletnie doświadczenie jako wykładowca, recenzje publikacji polskich i zagranicznych, analizy obecnego stanu gospodarczego i społecznego. Członek rad naukowych, uczestnik wielu projektów ponadnarodowych. Prowadzi szkolenia, negocjator dla organizacji polskich i międzynarodowych.

Prof. Zbigniew Krysiak

✉️ Zbigniew.Krysiak@IMSchuman.com
📞 + 48 796 140 400

Jest profesorem finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i autorem ponad 140 publikacji oraz ponad 100 recenzji naukowych. Jest profesorem wizytującym na uczelniach w USA i Indiach. Posiada ponad 25 letnie doświadczenie w praktyce życia gospodarczego pełniąc między innymi takie funkcje jak: wiceprezes i p.o. prezesa zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wiceprezes Inteligo Bank, doradca prezesa PKO BP, wiceprezes AIG Bank Polska. Był ekspertem ds. ekonomicznych w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Jest ekspertem w dziedzinie ekonomii dla Biura Analiz Sejmowych. Był członkiem grupy ekspertów Mortgage Funding Expert Group (MFEG) przy Komisji Europejskiej. Jest członkiem kapituł przyznających nagrody za innowacyjne projekty w różnych branżach min. w bankowości, ubezpieczeniach i energetyce. Jest komentatorem życia gospodarczego i społecznego w Polsce i na świecie między innymi dla takich mediów jak: TVP, TV Polsat, TVP3, Polskie Radio, PR24, TV Republika, TV Trwam, Radio Warszawa, Radio Wnet, Radio Poznań, Radio Opole, Nasz Dziennik, Parkiet, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Finansowanie Nieruchomości, Sieci, TV wPolsce.pl, wPolityce.pl, Tysol.pl, Tygodnik Solidarność. Jest prelegentem na licznych konferencjach naukowych i gospodarczych, między innymi na Kongres590, Forum Ekonomiczne w Krynicy, Europa Karpat, Forum Biznesowe Szczytu Trójmorza oraz Forum Wizja Rozwoju. Jest Przewodniczącym Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana, który promuje i wdraża do życia społecznego idee Sługi Bożego Roberta Schumana. Instytut Myśli Schumana prowadzi takie dzieła jak: Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego Jana Pawła II i Roberta Schumana, Pan-Europejska Grupa Schumana, Parlamentarne Grupy Schumana, Wigilia Bez Granic, Wspólnoty Serca, Wielkanoc Bez Granic, Europejski Festiwal Schumana, Modlitwa Bez Granic, Model integracji branżowej w rozwoju handlu i inwestycji Polski z Indiami w sektorze rolno-spożywczym, Branżowe Centra Wdrożeniowe.

Anna Traczewska

✉️ A.Traczewska@firmissima.com
📞 + 39 347 6846 722

Prawnik, dziennikarka polonijna we Włoszech – freelance.
Ekspert w zakresie obsługi klienta, public & media relations, public speaking.
Współzałożycielka platformy Firmissima (export manager z/do Polski), zajmuje się obsługą klienta i doradztwem prawnym oraz specjalizuje się w rozwijaniu kontaktów handlowych i negocjacjach między firmami polskimi i włoskimi, w organizacji event’ów biznesowych i kulturalnych (Polovers), rozwoju relacji i kontaktów gospodarczych pomiędzy polskimi i włoskimi firmami:  poszukując optymalnych sfer  inwestycji, umacnia relacje biznesowe. Ekspert na niwie polskiego prawa spółek, procedur tworzenia firm w Polsce, wspiera egzekucję należności od podmiotów gospodarczych w Polsce. Od 2020 r. export country manager dla włoskiej firmy w branży obuwniczej.
Pracowała w branży ubezpieczeniowej Zurich i Generali, a następnie jako mediator językowo-kulturowy w prowincji Macerata oraz tłumacz tekstów handlowych, dla kultury i turystyki.
Od 2013 r. blogger i korespondent dla portalu informacyjnego www.polacywewloszech.com (ponad 250 publikacji). Od 2015 r. założycielka i dyrektorka Szkoły Języka i Kultury Polskiej ANDERS we Włoszech z siedzibami w Maceracie, Perugii i Ankonie. Od 2017 dziennikarz Biuletynu “Polonia Włoska” wydawanego przez Związek Polaków we Włoszech. W latach 2018-2020 reporter dla TVP Polonia, TVN i krajowych kanałów radiowych. Od 2019 r. współzałożycielka, skarbnik i przedstawicielka Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych we Włoszech.
W 2018 nagrodzona w konkursie „Polak Roku We Włoszech”.
W 2019 r. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP za wybitne zasługi dla środowisk polonijnych i popularyzowanie polskiej kultury.
W 2022 roku odznaczona medalem “Pro Patria”.

Marcin Perz

✉️ marcin.perz@wp.pl
📞 + 48 

Prezes zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. Ukończył studia dziennikarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim i politologiczne w Akademii Świętokrzyskiej. W kieleckiej filii Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza studiował stosunki międzynarodowe. Uzyskał tytuł MBA w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. Kształcił się na Politechnice Krakowskiej w zakresie konserwacji zabytków architektury i na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie chemii. Podjął studia doktoranckie w dziedzinie zarządzania w Szkole Głównej Handlowej.

dr Maksymilan Ślusarczyk

✉️ maksslusarczyk@wp.pl
📞 + 48 607 193 624

Doktor nauk prawnych, radca prawny, autor i współautor publikacji z zakresu prawa cywilnego, procedury cywilnej, publicznego prawa gospodarczego, prawa bankowego, prawa zamówień publicznych, a także współautor komentarza dotyczącego ustawy Prawo o prokuraturze wydanego przez Wydawnictwo C.H. Beck. Prowadzi zajęcia dla studentów prawa i administracji oraz uczestników studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, a także szkolenia z zakresu prawa dla instytucji publicznych i podmiotów prywatnych.

Marek Kordas

✉️ m
📞 + 48

Od 1996 roku związany z  przedsiębiorczością, od 2009 roku i obecnie prezes POLSKIEJ INŻYNIERII SA . Firma od wielu lat zajmuje się consultingiem technicznym i biznesowym, współpracuje z krajowymi i zagranicznymi partnerami. Był i jest zaangażowany w działalność społeczną i propaństwową. Uważa za konieczne tworzenie samorządów gospodarczych, które są budowane nie tylko na podstawie interesu ekonomicznego, ale także oparte  na wartościach konserwatywnych, chrześcijańskich i odpowiedzialności za państwo. Uważa, że siłą i fundamentem państwa jest jego silna klasa średnia zbudowana na potencjale polskich przedsiębiorstw.

prof. Stanisław Rosik

✉️ Stanislaw.Rosik@uwr.edu.pl
📞 + 48 

  Profesor historii związany z Uniwersytetem Wrocławskim, a równocześnie magister teologii. Specjalizuje się w historii powszechnej i Polski epoki średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem chrystianizacji. Wśród wydanych przez niego książek jest „Gdy rodziła się Europa” poświęcona Zjazdowi Gnieźnieńskiemu roku 1000.

prof. Tomasz Grosse

✉️ tgrosse@uw.edu.pl
📞 + 48

Tomasz Grosse  tgrosse@uw.edu.pl  Politolog, socjolog i historyk, wykładowca w Katedrze Polityk Unii Europejskiej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w zakresie polityki gospodarczej Unii Europejskiej, zarządzania publicznego, teorii integracji europejskiej i geoekonomii. Jego praca habilitacyjna nosiła tytuł „Europa na rozdrożu”. W roku 2021 wspólnie z prof. Zbigniewem Krysiakiem opracował raport „Saldo transferów finansowych między Unią Europejską a Polską”. Jak to później komentował, „Zamiast budowania przewag krajowych przedsiębiorstw ciężar transformacji spoczął na barkach inwestorów zewnętrznych. Komisja Europejska wyraźnie wspierała takie procesy, a nawet udzielała wsparcia logistycznego lub dofinansowywała agencje rządowe obsługujące inwestorów zewnętrznych i procesy prywatyzacyjne w krajach Europy Środkowej. Przez długi okres taki model rozwoju był dla Polski korzystny, choć skutkował nierównowagą przepływów finansowych na rzecz korporacji zachodnich. Niemniej wraz z procesami konwergencji gospodarczej, a tym samym podniesieniem płac w naszym kraju, model ten przestaje być funkcjonalny”.

dr hab. Arkady Rzegocki

✉️ a
📞 + 48

Szef Służby Zagranicznej RP, poprzednio ambasador w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Politolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, były prodziekan ds. międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Od 1992 członek i honorowy prezes Klubu Jagiellońskiego, założyciel i redaktor naczelny pisma „Pressje” w latach 2002-2011. W latach 2014–2016 radny Miasta Krakowa. 

Jan Sarnowski

✉️ j
📞 + 48

Prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. W latach 2019-2022 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, odwołany w lutym 2022. Ekspert w zakresie polskiego i niemieckiego prawa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach doradztwa prawnego i podatkowego w Berlinie i Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Kolonii (LL.M.), a także podyplomowych studiów w zakresie prawa podatkowego (Uniwersytet Warszawski) oraz prawa krajów systemu common law (WWU Münster i Thomas M. Cooley Law School). W latach 2016-2018 doradca ministra rozwoju i finansów, odpowiedzialny za koordynację procesu uszczelnienia polskiego systemu podatkowego. Współtwórca i zastępca dyrektora programu GovTech Polska, research fellow Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Od czerwca 2018 r. zastępca dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych oraz szef zespołu analiz prawno-porównawczych w Ministerstwie Finansów. Autor i współautor publikacji nt. opodatkowania dochodu oraz podatku VAT. 14 października 2019 r. powołany na stanowisko pełnomocnika ministra finansów, inwestycji i rozwoju ds. współpracy międzynarodowej w zakresie VAT.

Teresa Sygnarek

✉️ Teresa.Sygnarek@gmail.com
📞 +  46 704 935 915

Urodzona w Polsce od 1969 r. mieszka w Szwecji. Ukończyła studia na Uniwersytecie w Lund w zakresie marketingu i komunikacji a podyplomowo International Marketing.
Pracowała w sektorze energetycznym i prowadzi własną firmę konsultingową. Działa aktywnie w sektorze pozarządowych organizacji polonijnych. Od 1986 r. aktywny działacz w Ognisku „Kwiaty Polskie” w Malmo, organizacji zrzeszającej dzieci i młodzież pochodzenia polskiego. Pełniła funkcje rewizora, sekretarza, wiceprezesa, w latach 2004-2016 funkcję prezesa, a obecnie jest prezesem honorowym tej organizacji. Od 2002 r. zasiada w zarządzie krajowej organizacji federacyjnej Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, gdzie od roku 2011 pełni funkcję prezesa. W 2015 r. założyła fundację Pro Polonia Malmo, której statutową działalnością jest zbieranie funduszy na utworzenie Domu Polonii w południowej Szwecji. W latach 2015-2018 pełniła funkcję sekretarza generalnego w Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, gdzie od 2018 r. jest wiceprezydentem. Jest inicjatorką i organizatorem corocznych konferencji dla mediów polonijnych, które mają na celu integrację i szkolenia dla polskich dziennikarzy na świecie. W latach 2014–2017 były to Europejskie Fora Mediów Polonijnych, a od roku 2018 przybrały formułę światową. Jest inicjatorką i prezesem Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych założonego w 2019 r. Od 2011 r. jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Polonia Nowa” w Szwecji. Za zasługi dla Polonii szwedzkiej otrzymała złoty Medal Honorowy Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, Honorową Odznakę Ogniska „Kwiaty Polskie” oraz dyplom uznania Towarzystwa Polsko – Szwedzkiego w Polsce za wspieranie współpracy między społecznością szwedzką i polską oraz wieloletnią pracę na rzecz rozwoju i umacniania polskości na arenie międzynarodowej. Za zasługi dla Polski odznaczona w 2003 r. Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, a w 2008 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Malwina Hopej

✉️ malwina.hopej@gmail.com
📞 + 48 781 137 099

Pracownik Instytutu Nauk o Informacji i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego, popularyzator nauki. Magister bezpieczeństwa międzynarodowego, licencjat stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa narodowego, absolwentka studiów doktoranckich nauk o polityce Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego ds. finansowych i kontaktów biznesowych, w latach 2017-2022 Przewodnicząca Oddziału Terenowego tego towarzystwa we Wrocławiu. Autorka 17 artykułów naukowych i 19 referatów konferencyjnych z zakresu geopolityki, teorii bezpieczeństwa, językowego obrazu świata, dyplomacji publicznej i polskiej polityki zagranicznej.

Skip to content