Konferencja „Powołani do życia na obcej ziemi – według koncepcji Jana Pawła II, Augusta Hlonda oraz Roberta Schumana”

Szanowny Państwo!

W imieniu Instytutu Myśli Schumana oraz Towarzystwa Chrystusowego serdecznie zapraszam do udziału w konferencji 4 listopada br. Temat konferencji to: „Powołani do życia na obcej ziemi – według koncepcji Jana Pawła II, Augusta Hlonda oraz Roberta Schumana”

Hasłem przewodnim konferencji są słowa: Twórzmy razem wizerunek Polski!

Projekt jest zwieńczeniem realizacji tegorocznego dzieła Animatorzy Wizerunku Polski w Europie (www.awpe.pl) i przewiduje aktywizowanie Polonii do misji w całej Europie w kolejnych latach.

Żyjemy w świecie, w którym lewicowe ideologie wspierane przez najnowsze zdobycze technologii sieją w ludzkich umysłach prawdziwe spustoszenie. Nasi paneliści odpowiedzą na pytania, jak odnosić się do zagrożeń współczesności w oparciu o nauczanie Papieża-Polaka.

Czy wiecie Państwo, że w Encyklikach św. Jana Pawła II znalazły się pouczenia, które zastosować można do zagrożeń związanych z rozwojem sztucznej inteligencji? Czy zdajecie sobie sprawę z roli Polonii, jaką wyznaczył ten wielki święty Kościoła katolickiego? Zapraszamy na konferencję, która będzie naszą wspólną drogą ku tym prawdom, które współczesny świat chce nam odebrać i zasypać gdzieś głęboko na kartach historii. W tym również prawdom o apostolskiej misji Polaków według koncepcji kard. Augusta Hlonda i Roberta Schumana.

Wśród prelegentów wystąpią m.in:

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr

Piotr Dmitrowicz

Prof. Tomasz Grzegorz Grosse

Prof. Zbigniew Krysiak

Ks. prof. Piotr Mazurkiewicz

Prof. Wiesław Jan Wysocki

TERMIN: 4 listopada 2023 r.

MIEJSCE: Wrocław oraz online

ORGANIZATOR: Instytut Myśli Schumana, Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej

Patronat honorowy: Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Patronaty: Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, Agere Contra, Instytut Józefa Piłsudskiego,

Patronat medialny: EWTN, Schuman Optics Magazine

Partner: Fundacja Polskie Gniazdo

Zapraszamy do udziału w konferencji we Wrocławiu!

Msza święta będzie sprawowana w Kościele św. Michała przy ul. Prusa 78 o godz. 9:00.

Konferencję rozpoczniemy o godz. 10.00 w Liceum Salezjańskim przy ul. Prusa 78,
50-318 Wrocław (w auli liceum znajdującej się na najwyższej kondygnacji).

Transmisja konferencji na YouTube będzie dostępna na żywo pod linkiem:

Będziemy wdzięczni za subskrypcję naszego kanału.

Wszystkich zainteresowanych, którzy nie będą obecni we Wrocławiu – zachęcamy do udziału online poprzez platformę MS Teams pod poniższym linkiem, co umożliwi Państwu również uczestnictwo w panelach dyskusyjnych: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aZNTedyyBRmMYyL1Q3MVVp6uRwHw3zmc2-zqbC-KsX6U1%40thread.tacv2/1696523728574?context=%7b%22Tid%22%3a%22fe15d73b-77e6-4e13-9f1a-e06ef314a6e4%22%2c%22Oid%22%3a%222ec64c58-8416-4b94-92a8-8df3f39dce6e%22%7d

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji na miejscu, we Wrocławiu, prosimy o potwierdzenie chęci udziału na adres:

marek.oktaba@puncs.pl

Skip to content