Animatorzy ruszają …  na podbój Skandynawii

Na ostatnie w tym roku kalendarzowym – z cyklu spotkań z polska Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą, organizowanych w przedstawicielstwach dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej, w kilku stolicach europejskich, zapraszają: Ambasada RP w Sztokholmie, Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych i Instytut Myśli Schumana

Myślą przewodnią spotkania będzie praktyczna realizacja pozytywnego wizerunku Polski w Szwecji a szerzej w Skandynawii w dynamicznie zmieniającej się sytuacji  geopolitycznej naszego kontynentu. Integralną częścią spotkanie będzie dyskusja i wymiana doświadczeń uczestników spotkania.

W trakcie spotkania przewidujemy wystąpienia:
Gospodyni spotkania, Ambasadora RP w Krolestwie Szwecji – Pani Joanna Hofman
Prezes Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych – Pani Teresa Sygnarek
Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana – prof. Zbigniew Krysiak

Moderatorem części wystąpień i następującej po niej (na co bardzo liczymy) dyskusji, będzie:
Koordynator projektu Animatorzy Wizerunku Polski w Europie – Pan Krzysztof Janowski

Spotkanie odbędzie się w Sztokholmie: w sobotę, 10 grudnia 2022, o godzinie 10.00
Na terenie Ambasady RP w Królestwie Szwecji, w Sztokholmie, przy: Karlavӓgen 35

Zainteresowanych udziałem, stacjonarnie lub wirtualnie, prosimy o rejestrację do 8 grudnia 2022 r., wysyłając zgłoszenie udziału na adres:  AWPE@IMSchuman.com   (ilość miejsc stacjonarnych w Ambasadzie RP w Sztokholmie – mocno ograniczona !)

Skip to content