Animatorzy wizerunku Polski w Europie – dotarli do Wiednia

W sobotę 12 X 2022,w budynku Ambasady Polskiej w Wiedniu przy Hietzinger Hauptstraße 42C, odbyło się spotkanie z organizatorami projektu Animatorzy Wizerunku Polski w Europie, Krzysztofem Janowskim i Tomaszem Pysiakiem, którego Gospodarzem był Pan Bartłomiej Rosik Konsul generalny RP w Austrii.

Przedstawiciele Instytutu Myśli Schumana (IMS) omówili prowadzone projekty: Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko- Społecznego (PUNCS), platformę współdziałania Animatorzy Wizerunku Polski w Europie (AWPE) oraz Forum Polonii Gospodarczej (FPG).

Podczas spotkania transmitowano „on-line” wykłady: prof. Stanisława Rosika z Uniwersytetu Wrocławskiego – „Lekcje o dawnej i obecnej Rzeczypospolitej a rekomendacje i wnioski dla budowania wizerunku Polski w Europie” oraz prof. Tomasza Grosse z Uniwersytetu Warszawskiego – „Gospodarcze uwarunkowania Wspólnoty Europejskiej – szanse i zagrożenia dla Polonii, Polaków i Polski”, po czym osoby przybyłe do Ambasady mogły wziąć udział w dyskusji i dzieleniu się doświadczeniami z działalności polonijnej w Austrii. Spotkanie to miało zachęcić uczestników by bezpośrednio włączali się do inicjatyw Instytutu Myśli Schumana:

Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS), którego III edycję obecnie uruchomiono. W roku akademickim 2022/2023, w co drugą sobotę, w godzinach: 10:00-13:15, prowadzone są zajęcia według harmonogramu zajęć dostępnego pod linkiem: https://puncs.pl/harmonogram-zajec/. Strona zawiera więcej informacji na temat PUNCS
i elektroniczny formularz wpisu na zajęcia. Misją PUNCS jest wdrażanie zasad chrześcijańskiej myśli społecznej w życie gospodarcze i społeczne oraz formowanie i budowanie środowiska animatorów tych zmian w Polsce i za granicą. PUNCS wskazuje myśl chrześcijańską jako sposób poprawy stanu gospodarki i kondycji społeczeństwa, podkreślając znaczenie ludzkiej pracy; słuchacze w dyskusji z ekspertami, przedstawiającymi poszczególne zagadnienia, materializują własne pomysły na zmianę swego otoczenia społecznego w formule pracy dyplomowej.

Animatorzy Wizerunku Polski w Europie (AWPE) to nowo uruchomiony projekt wymiany myśli i doświadczeń dla Polonii i Polaków zza granicy, platformą edukacyjną jest dla niego PUNCS (wspólnie zajęcia w zgodzie z powyższym harmonogramem). Podobnie jest z kolejnym działaniem:

Forum Polonii Gospodarczej (FPG), to wielowątkowy projekt dla przedsiębiorców z Polonii, obejmujący korzyści gospodarcze, społeczne, kulturalne, edukacyjne i naukowe. Mieszkańcy Austrii, rozważający włączenie się do tak rozwijanych, trzech inicjatyw, są zaproszeni na cykl spotkań w celu wymiany myśli i doradztwa eksperckiego dla członków tworzącego się środowiska animatorów. Oferujemy wsparcie w zakresie: problematyki legalizacji działalności różnych organizacji, pomocy
w konsolidacji i ułatwianiu tworzenia przedsiębiorstw transgranicznych, sięgając po zagadnienia kultury organizacyjnej (z elementami: rachunkowości, przepisów prawa, reklamy i budowania relacji).

Tak budowany wizerunek Polaków – narodu wyznającego solidaryzm społeczno-gospodarczy, oparty na fundamencie chrześcijaństwa, będzie trwałem wkładem Polski do skarbca idei Europejskiej Wspólnoty Narodów. Integracja przedsiębiorców z Polski i krajów Zachodu zwiększy na rynkach Europy konkurencyjność oraz wymianę wiedzy i doświadczeń. Instytut Myśli Schumana (IMS) od początku działalności przyjął idee Roberta Schumana: budowania relacji między ludźmi, wprowadzając jedność, solidarność i pokój jako przeciwwagę dla super-państwa, do którego dążą elity lewicowo-liberalne Brukseli. Cele statutowe chcemy osiągać w projektach cyklicznych aby maksymalnie utrwalić ich owoce.

Skip to content