„Anna – człowiek Renesansu” czyli jak szybko i bezpiecznie zrobić biznes we Włoszech ?

Drugą prelegentką podczas spotkania w polskiej ambasadzie w Berlinie była pani mecenas Anna Traczewska mieszkająca we Włoszech, zaś tematem jej wystąpienia była „Rola Polonii I Polaków za granicą w internacjonalizacji przedsiębiorstw”. Temat intrygujący ale jak się wkrótce okazało, przeprowadzony brawurowo, z dużą znajomością tematu i wykorzystaniem jako modelu własnej firmy doradczej „Firmissima”. Pani Mecenas wprowadziła słuchaczy w zagadnienia, z którymi borykają się polscy przedsiębiorcy na stałe mieszkający i działający w krajach Zachodniej Europy. Wystąpienie pani Anny Traczewskiej wywołało ożywioną dyskusję, w trakcie której przedstawiano szereg spostrzeżeń i postulatów, intencjonalnie zmierzających do zwiększenie aktywności biznesu polskiego i polonijnego w relacjach bilateralnych. W ramach wykładu podjęto także wątek poprawy tzw. dobrostanu subiektywnego polskich pracowników najemnych, którzy, ciągle w dużej liczbie, zamieszkują i angażują się zawodowo w krajach Europy Zachodniej.

Oprócz informacji czysto biznesowych, Pani Anna podzieliła się z uczestnikami spotkania swoimi wspomnieniami z pierwszych dni na emigracji, doświadczeniem poszukiwania pierwszej pracy czy zdobywaniu językowo – kulturowych szlifów … było o przygodzie z mediami, tymi małymi i dużymi, było też coś o fascynacjach sportowych męską siatkówką – na mistrzowskim poziomie …

Odrębnym obszarem zaangażowania Pani Mecenas jest działalność, z niemniejszymi sukcesami – opisanymi długą listą nagród i odznaczeń, kulturalno-oświatowa podejmowana na rzecz Polonii zamieszkującej włoski rejonie Marche (z „dziennikarskiego obowiązku” wskażemy tylko dwie: założenie i zarządzanie Szkołami Języka i Kultury Polskiej „ANDERS” z siedzibami w Maceracie, Perugii i Ankonie oraz udział sprawczy w Światowym Stowarzyszeniu Mediów Polonijnych).

Skip to content