Brak zadośćuczynienia zatruwa życie narodu.

Z uczestnikami rekolekcji dla Polonii Berlina w „Domu Jana Pawła II” przy Bazylice św. Jana, spotkał się prof. Zbigniew Krysiak z Instytutu Myśl Schumana. Uzupełniając nieznacznie konferencję rekolekcyjną przybliżył konsekwencje działalności politycznej Czcigodnego Sługi Bożego Roberta Schumana i jego wizję Europy (Wspólnoty Narodów opartej na fundamentach chrześcijańskich) w kontekście działań elit lewicowo-liberalnych, które przejmując dominującą rolę w organach przedstawicielskich Unii Europejskiej, zmierzają do stworzenia ze „starego kontynentu” superpaństwa z uprzywilejowaną rolą największych gospodarek i międzynarodowych korporacji.

Spotkania zdominowała sprawa niemieckich reparacji (która jest ostatnio mocno komentowana po obu stronach Odry) za zbrodnie, popełnione przez państwo niemieckie, w Polsce podczas drugiej wojny światowej. Mówca podkreślił ich znaczenie uniwersalne dla Niemców, którym pozwolą dostąpić pokoju duchowego przez analogię do Sakramentu Pokuty (reparacje nie mają jedynie wymiaru finansowego i nie można ich zredukować do akcji na potrzeby bieżącej polityki). Brak zadośćuczynienia zatruwa życie narodu niemieckiego i ograniczając zdolność zajęcia należnego mu miejsca we wspólnocie międzynarodowej.

Skip to content