Człowiek modlitwy i medytacji – Ojcem zjednoczonej Europy.

„Robert Schuman – Ojciec zjednoczonej Europy – człowiek modlitwy i medytacji” to temat rekolekcji głoszonych przez, przybyłego z Poznania, ks. Ryszarda Szymanika SChr  dla berlińskiej Polonii, w dniach 14-16 października 2022 r.. Konferencje rekolekcyjne proklamowane były jako homilie podczas Mszy Św., o godz. 18:00 w piątek i sobotę, a także o 10:15 i 12:00 w niedzielę, w bazylice św. Jana przy Lilienthalstr. 5, w siedzibie Polskiej Misji Katolickiej. Punktem odniesienia była nasza relacja synowska względem Boga Ojca, symbolicznie Obecnego w znaku ikony. Rozważano jak świadomość synostwa zmienia sposoby codziennego postępowania –  wpływa na realizację  powołania (praca, pełnienie ról w rodzinie i społeczeństwie).

Przykładem takiej postawy był „święty w garniturze”, Czcigodny Sługa Boży Robert Schuman. Angażując, się jako katolik, w pomoc bliźniemu, służył Bogu, zdążając do świętości jako świecki, głęboko przeżywał synostwo względem Boga Ojca. Akceptacja Boga Ojca jako hojnego Dawcy Miłości ułatwia pełnienie powołań świeckich: czyniąc znośnymi „życiowe problemy” a dla bliźnich – uzdalnia nas do bycia pożytecznymi i miłosiernymi.

Robert Schuman osiągnął głęboką świadomość synostwa Bożego rozpoczynając dzień Mszą Św., a przez ufną modlitwę i cierpliwą medytację sięgał szczytów profesjonalizmu w pracy na rzecz ziemskiej społeczności. Dzięki posłudze ks. Ryszarda zebrani w Bazylice św. Jana otrzymali prosty i poruszający przekaz jak w czasie nam współczesnym żyć i pracować na większą chwałę Boga.

Skip to content