Festiwal Mazurka Dąbrowskiego

Projekt „Animatorzy Wizerunku Polski w Europie” zostanie przedstawiony na Festiwalu Mazurka Dąbrowskiego, a jego uczestnicy zostaną zaproszeni do pełnienia roli Animatorów.

Stowarzyszenie Republika Polonia reprezentuje środowiska patriotyczne osób polskiego pochodzenia na całym świecie. W swej działalności opiera się na wartościach patriotyczno-chrześcijańskich „Bóg, Honor i Ojczyzna”. Projekt „Animatorzy Wizerunku Polski w Europie” zostanie przedstawiony na Festiwalu Mazurka Dąbrowskiego, a jego uczestnicy zostaną zaproszeni do pełnienia roli Animatorów.

Skip to content