Janusz Szewczak: Polska zaczyna być krajem bardzo istotnym w nowym układzie bezpieczeństwa na świecie

„Zmienia się geopolityka, zmieniają się geostrategie, Polska zaczyna być krajem bardzo istotnym w tym nowym układzie bezpieczeństwa na świecie” – mówił podczas 3. Samorządowego Kongresu Trójmorza Janusz Szewczak, członek zarządu PKN Orlen wskazując, iż „istotnym fundamentem bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo energetyczne”.

Janusz Szewczak zwrócił uwagę, że Polsce udało się uniezależnić od rosyjskich węglowodorów, mimo że jeszcze pięć lat temu nie było do końca wiadomo, czy będzie to w stu procentach możliwe.

„Chcemy być liderem nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, ale w całej Europie. Nasza obecność jest już od Bałtyku prawie do Adriatyku. Jeszcze kawałek nam brakuje, ale takie ambicje są” – przyznał wskazując na spójność pewnych koncepcji z koncepcjami realizowanymi przez rząd Polski. „Czyli ta Via Carpatia, Rail Baltica to jest ten kręgosłup, można powiedzieć szkielet bezpieczeństwa całego Trójmorza. Do tego musi dojść segment, element bezpieczeństwa i współpracy energetycznej, również w kontekście Ukrainy” – wyjaśniał.

„W świecie jesteśmy chwaleni i również nasza pozycja gospodarcza w Unii Europejskiej bardzo wyraźnie rośnie jako moc gospodarki, moc sektora, ale również przekłada się na wzrost dobrobytu społeczeństwa, bo relatywnie do średniej europejskiej nasze społeczeństwo nigdy nie było na tak wysokim poziomie, jak jest w tej chwili i to jest głównym celem polityki gospodarczej rządu. Ale bez zapewnienia bezpieczeństwa, również energetycznego, nie będzie tego rozwoju” – dodał Jerzy Kwieciński, wiceprezes PKO SA.

Via Carpatia

Z kolei Michał Mulawa, wicemarszałek Województwa Lubelskiego wskazywał na znaczenie tworzonego obecnie szlaku między północą a południem Europy, łączącego Kłajpedę z Salonikami. „Via Carpatia to jest sztandarowy projekt transportowy w Inicjatywie Trójmorza. To jest kręgosłup komunikacyjny zarówno państw Trójmorza, jak również Polski wschodniej” – mówił. „On w całkowicie innym miejscu postawił położenie geopolityczne regionu lubelskiego, ale również całej Polski” – zauważył.

„Via Carpatia to również znakomity szlak do rozwoju eksportu jeżeli idzie o polskie produkty” podkreślał. Jednocześnie wyraził nadzieję, „że w innych państwach realizacja Vii Carpatii będzie prowadzona tak dynamicznie, jak w Polsce”.

Kolejowe szlaki komunikacyjne

„Chcemy w tej Europie trochę się rozpychać, ale też chcemy być takim supportem dla odbudowy Ukrainy. Chcemy ten potencjał wykorzystać. Oczywiście ta wielka tragedia dla narodu ukraińskiego – miejmy nadzieję, że ona się skończy jak najszybciej – spowoduje, że państwo będzie musiało odżyć, będzie musiało się modernizować, budować żyć” – stwierdził Dariusz Seliga, prezes zarządu PKP Cargo.

Wyraził nadzieję, że państwo ukraińskie będzie wolne, również gospodarczo „i my chcemy jako Grupa PKP Cargo pomagać w tym funkcjonowaniu”.

„Wojna spowodowała na Ukrainie odwrócenie kierunków, bo zboża i towary szły przez porty, toteż z całym szacunkiem i sympatią, wcześniej partnerzy ukraińscy nie zawsze byli zainteresowani rozwojem wspólnych terminali i przejść granicznych w tym kierunku. Wojna spowodowała, że to się zmieniło i tę trudną sytuację wykorzystujemy wspólnie” – mówił wskazując na wzrost ilości przewożonych ładunków.

Marek Słomka, prezes Cargotor zwrócił uwagę na potrzebę budowy kolejnych terminali przewładunkowych. „Jeżeli my to teraz wybudujemy, tej szansy nie przegapimy, a nie przegapimy, to później przez lata my czy nasze dzieci będziemy mogli z tego korzystać” – zapowiedział.

„Perspektywa połączenia Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego czy Morza Egejskiego to jest coś, przez co kilka lat temu jeszcze w UE, śmiało powiem śmiano się z nas. Teraz nas podziwiają. Teraz widzą, że to była kluczowa inwestycja” – konstatował. Podkreślił przy tym znaczenie trasy Via Carpatia w udzielaniu pomocy walczącej z Rosją Ukrainie.

AW

Skip to content