Koła naukowe uczelni Trójmorza przyjmą model metodyki wdrożenia myśli Schumana opracowany przez prof. Krijtenburg

Koła naukowe uczelni Trójmorza przyjmą model metodyki wdrożenia myśli Roberta Schumana opracowany przez prof. Krijtenburg – poinformował prof. Zbigniew Krysiak, przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana. Prof. Margiet Krijtenburg z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Hadze realizuje wraz ze studentami liczne programy mające na celu implementację myśli Roberta Schumana do poszczególnych dziedzin życia.

„UE ma wizję, jednak problem polega na tym, że ta wizja została zapomniana, zagubiła się po drodze” – mówiła podczas Schuman Trimarium Forum prof. Margiet Krijtenburg. „W Europie Środkowo-Wschodniej widzimy tę siłę duchową, natomiast Europa Zachodnia jest bardzo pragmatyczna, zbyt pragmatyczna i wydaje mi się, że w tej kwestii wiele moglibyśmy się nauczyć jako zachodni Europejczycy” – przyznała.

Wskazywała, że Robert Schuman pomyślał wspólnotę europejską jako wspólnotę równych partnerów, nawet jeżeli w przeszłości byli oni arcywrogami, po czym przeniesienie tego na poziom ponadnarodowy. „To było jak wyjęcie żądła z miejsca ugryzienia” – mówiła dodając, iż w ten sposób można rozwiązać każdy z problemów na arenie międzynarodowej. „Z tą hierarchią, z tą wartością powinniśmy analizować wszystkie problemy” – podkreślała.

„To co jest dla mnie istotne w myśli Schumana to jest doceniający dialog. To jest dialog, w którym naprawdę staram się zrozumieć w pełni, wczuć się w drugą stronę, wymienić się, nawiązać dwukierunkowy przepływ uczuć. Oczywiście jeżeli w międzyczasie wynikną jakieś różnice, one nie będą przeszkodą, ale będą ubogacać naszą relację” – wyjaśniała. W jej ocenie „na podstawie tej relacji możemy budować coraz silniejszą Europę, o podstawę judeochrześcijańskiej cywilizacji, prawa rzymskiego i greckiej filozofii”. „To są właśnie te korzenie, które powinny przesycać wszystko, co robimy” – podkreślała.

„Każde drzewo ma korzenie. Jeżeli przetniecie korzenie, każde drzewo prędzej czy później padnie martwe, więc starając się żyć zgodnie z naszymi wartościami, nie odrywając się od korzeni i to nie my jako społeczeństwo, ale my osobiście pomożemy w budowie tej bardziej pomyślnej przyszłości” – zauważyła prof. Krijtenburg. „Taka wartość, jak godność ludzka powinna być w centrum tak polityki, jak i ekonomii. Czasami zapominamy, czym powinna być ekonomia. Ekonomia jest po to, żeby służyć ludziom a nie samej sobie” – przypomniała wskazując, iż „wspólny rynek to tylko środek dotarcia do celu, a nie sam cel”.

„Obecnie to ekonomia decyduje, jakie decyzje powinni podejmować politycy, a politycy po prostu przyjmują te wytyczne, które dyktuje im ekonomia, więc to my wszyscy służymy czemuś. Czy przywódcy, czy rządy są po to, żeby służyć społeczeństwu” – zaznaczyła.

„Solidarność, pomocniczość pozwolą nam na przezwyciężenie wszelkich problemów, wszelkich konfliktów. Pamiętajmy, że wzajemne relacje, rozmowa są podstawowym krokiem do przezwyciężenia wszelkich trudności. Prawdziwe wsłuchanie się wymaga ogromnego wysiłku. Prawdziwe zrozumienie drugiej strony wymaga ogromnego wysiłku. W ten sposób możemy realizować naprawdę potężne projekty” – skonstatowała.

Prof. Zbigniew Krysiak, przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana poinformował, że IMS będzie dążył do implementacji metodyki implikacji myśli Roberta Schumana opracowanej przez prof. Krijtenburg na grunt Polski.

„Pani prof. Krijtenburg ze swoimi studentami realizuje różnego typu projekty, dotyczące spraw gospodarczych, technicznych, społecznych, organizacyjnych. Tam zadaniem studentów jest zastosowanie idei Roberta Schumana w modelu danego projektu oraz wykazanie, w jaki sposób taki projekt ma lepsze i większe walory, właściwości niż gdyby pomijano w nim reprezentowane przez Schumana wartości: jedność, solidarność i pokój. Instytut Myśli Schumana będzie chciał, poprzez tworzenie sieci studenckich kół naukowych Schumana na uniwersytetach w Polsce i w Międzymorzu, angażować studentów właśnie w tę metodę realizacji projektów i współpracę między tymi ośrodkami przy wsparciu takiego mentora, jakim byłaby pani prof. Margiet Krijtenburg” – mówił prof. Krysiak.

Pytany, czy te projekty będą wdrażane, czy też pozostaną jedynie w sferze naukowej, prof. Krysiak wyjaśnił: „Istotą tych projektów, tak jak to robił Schuman, jest ich praktyczne zastosowanie”. „Schuman unikał realizacji takich projektów, które by nie znalazły odzwierciedlenia w życiu społecznym, gospodarczym. Etapem poprzedzającym prowadzenie tych projektów będzie analiza luk i potrzeb w różnych wymiarach życia społecznego i gospodarczego i zidentyfikowanie przyczyn, dla których takie projekty nie były realizowane. W domyśle zakładamy, że wiele projektów jest realizowanych bez fundamentu określonego systemu wartości – mają tylko motyw ekonomiczny, który w różnych obszarach społecznych jest niewystarczający, ponieważ projekty, które są realizowane tylko na bazie ich efektywności ekonomicznej, nie zawsze mają rację bytu, dlatego że jest wiele elementów w społeczeństwie czy w kulturze, które bezpośrednio nie generują pieniądza, ale za to tworzą wartość w postaci na przykład lepszej edukacji, lepszej kondycji psychicznej, duchowej i to są trudno mierzalne sprawy, ale mają często większą wartość niż zarobienie na danym projekcie określonej kwoty pieniędzy” – doprecyzował.

Schuman Trimarium Forum zostało organizowane przez Instytut Myśli Schumana przy udziale partnerów merytorycznych i strategicznych, w tym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Agencji Rozwoju Przemysłu. W wydarzeniu, które trwało w dniach 18-22 września 2023 roku w Krasiczynie, wzięło udział około 150 młodych ludzi z 10 krajów. Mieli oni okazję skorzystać z doświadczeń osób będących autorytetami w swoich dziedzinach oraz integrować się między sobą. Forum towarzyszyły wydarzenia kulturalne, w tym zabawy taneczne i kursy tańców narodowych. Patronat nad wydarzeniem objęła Marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Anna Wiejak

Skip to content