KOLEJNE SPOTKANIE Z POLONIĄ W AMBASADZIE RP W BRATYSŁAWIE NA SŁOWACJI

W ostatnią sobotę 18 marca 2023 odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami Polonii w Ambasadzie RP w Bratysławie w ramach projektu Animatorzy Wizerunku Polski w Europie. Serdecznie dziękujemy Panu Ambasadorowi Krzysztofowi Strzałce oraz Pani Konsul Katarzynie Sołek za pomoc w organizacji tego wydarzenia.

Podczas spotkania przedstawiciele Instytutu Myśli Schumana zachęcili Polonię do dołączenia do grupy animatorów i zaangażowania się w projekty promujące aktualne zagadnienia społeczno-polityczne, takie jak: Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego, a także Szkoła Animatorów Wizerunku Polski. Uczestnicy zostali też zaproszeni do promowania i rozpowszechniania książki pt.: „Robert Schuman – człowiek, który chciał uratować Europę”, organizacji Konkursu Myśli Schumana w szkołach i środowiskach polonijnych oraz wzięcia udziału w Podróży Śladami Schumana, w Metz-Strasbourg 7-13 maja 2023 w związku z 60 rocznicą śmierci Roberta Schumana, pod hasłem „Schuman spadkobiercą wartości I Rzeczpospolitej”. Ponadto zebrani wykazali duże zainteresowanie utworzeniem grupy inicjującej otwarcie oddziału Instytutu Myśli Schumana na Słowacji.

W wydarzeniu wzięli udział reprezentanci licznych organizacji działających w środowiskach polonijnych na Słowacji nie tylko z Bratysławy, ale również z Nitry, Żylina i Preszowa. Duża grupa uczestników spotkania połączyła się z Ambasadą RP poprzez platformę internetową MS Teams. Były to osoby między innymi z Litwy, Niemiec, Szwecji i Austrii.

Skip to content