Konsul RP w Berlinie Pan Adam Borkowski zaprasza Animatorów Wizerunku Polski w Europie.

Prezentacja projektu „Animatorzy Wizerunku Polski w Europie” w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie wraz z Instytutem Myśli Schumana w Warszawie serdecznie zapraszają na prezentację projektu „Animatorzy Wizerunku Polski w Europie” w sobotę 15 października 2022 roku o 10:00 w siedzibie Ambasady.

Program spotkania:
Temat 1 (10.00-11.30): „Europa Schumana pochodną polskiej tradycji a tworzenie społeczności Pan-Europejskich Grup Schumana i sieci Animatorów Wizerunku Polski w Europie”, prowadzi prof. Zbigniew Krysiak, Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana i jego współzałożyciel, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie;
Temat 2 (11.45-13.15): „Pomoc przedsiębiorcom Polonijnym”, prowadzi Anna Traczewska, prawnik, doradca w Firmissima.

W wydarzeniu można wziąć udział również drogą online.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aZNTedyyBRmMYyL1Q3MVVp6uRwHw3zmc2-zqbC-KsX6U1%40thread.tacv2/1664957137568?context=%7b%22Tid%22%3a%22fe15d73b-77e6-4e13-9f1a-e06ef314a6e4%22%2c%22Oid%22%3a%229e957020-e50b-4c5f-9c22-8a6bcd836d9b%22%7d

Skip to content