Ks. prof. Piotr Mazurkiewicz: Nawet ludzie o największym autorytecie bywają odrzucani w momencie, kiedy nie mówią tego, co się człowiekowi podoba

„Dobre rozumienie prawa naturalnego jest powiązane z wiarą w Boga. Człowiek, który nie jest wierzący, jest w stanie odczytać w sobie treść prawa naturalnego, ale żeby głęboko zrozumieć prawo naturalne, pomaga mu w tym również to, że ma świadomość, iż ostatecznym źródłem jest rozum Boga” – mówił ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, wykładowca UKSW podczas konferencji „Powołani do służby na obcej ziemi – według koncepcji Jana Pawła II, Augusta Hlonda i Roberta Schumana”, która odbyła się 4 listopada we Wrocławiu. Konferencja ta stanowiła podsumowanie tegorocznej odsłony projektu Animatorów Wizerunku Polski w Europie.

„Pomysł Pana Boga na kierowanie światem jest odciśnięty w stworzeniu w ten sposób, że każde stworzenie ma skłonność do tego, żeby działać zgodnie z tym projektem dążąc do właściwych sobie celów. Jeśli myślimy o bytach nierozumnych, począwszy od kamienia, przez rośliny, zwierzęta, to jest tak, że one działają zgodnie z prawem Bożym w sposób nieuświadomiony. Natomiast człowiek, ponieważ jest bytem cielesnym w sposób nieuświadomiony, to jednak działa za pomocą swojego rozumu zgodnie z prawem Bożym. I tutaj istnieje ta możliwość albo postępowania zgodnie z prawem naturalnym, albo przeciwstawienia się” – przypomniał ks. prof. Mazurkiewicz. Wskazywał przy tym, że „postępowanie zgodnie z prawem naturalnym oznacza postępowanie zgodnie z rozumnością człowieka. A działanie wbrew prawu naturalnemu oznacza działanie wbrew rozumowi”.

„Dobre rozumienie prawa naturalnego jest powiązane z wiarą w Boga. Człowiek, który nie jest wierzący, jest w stanie odczytać w sobie treść prawa naturalnego, ale żeby głęboko zrozumieć prawo naturalne, pomaga mu w tym również to, że ma świadomość, iż ostatecznym źródłem jest rozum Boga. Stąd wszystko, co jest związane z propagowaniem wiary jest działaniem na rzecz prawa naturalnego” – wyjaśniał.

Ks. prof. Mazurkiewicz zauważył, że jeżeli będzie kładziony nacisk na odniesienie się do Boga w europejskim traktacie konstytucyjnym, to „być może niektórym odechce się rewizji traktatów”. Podkreślając konieczność odwoływania się do rozumu stwierdził, że „w dzisiejszej polityce europejskiej jest mało rozumności – jest bardzo wiele pragmatyzmu, ale mało rozumności”.

Za Janem Pawłem II wskazywał na trzy typy praw przysługujących człowiekowi. Jako pierwsze wymienił prawo indywidualne, „za pontyfikatu Jana Pawła II została stworzona karta praw rodziny, dlatego że rodzina jest wspólnotą naturalną i w związku z tym rodzina jest podmiotem naturalnym prawa”. „Trzeci typ praw, na które Jan Paweł II kładł nacisk, to są prawa narodowe” – dodał.

„Jako prawo fundamentalne papież podkreślał prawo do życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to prawo w Europie jest bardzo poważnie naruszane” – ubolewał. Tymczasem „jeżeli nie zagwarantujemy człowiekowi prawa do życia, nie zagwarantujemy mu dostępu do wszelkich innych praw”. „Jako prawo, które jest osią praw człowieka, papież wymienia prawo do wolności religijnej” – skonstatował.

Ks. prof. Mazurkiewicz odniósł się również do pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski, podczas której bardzo mocno wybrzmiała prawda zawarta w Dekalogu, co nie spodobało się środowiskom liberalnym, dotychczas życzliwie nastawionym do papieża i korzystającym ze wsparcia Kościoła. „Obszar moralności jest na tyle wrażliwym obszarem, że nawet ludzie o największym autorytecie bywają odrzucani w momencie, kiedy nie mówią tego, co się człowiekowi podoba” – konkludował wykładowca UKSW.

AW

Skip to content