Oddajemy hołd tym wszystkim, którzy zostali zamordowani w imię miłości do naszej Ojczyzny

„Rzeczywiście 17 września 1939 r. był tragiczną datą. Wtedy zostaliśmy zaatakowani przez Rosję Sowiecką. Na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow Niemcy z Rosjanami podzielili się Polską po raz kolejny w naszej historii. Los, który spotkał Polaków po wejściu Armii Czerwonej był losem tragicznym” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas uroczystości upamiętniającej agresję sowiecką na Polskę.

W niedzielę (17 września br.), w Legnicy, szef MON uczestniczył w uroczystościach upamiętniających 84. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę oraz 30. rocznicę wyprowadzenia wojsk radzieckich z Polski.

17 września 1939 r. Związek Sowiecki zaatakował Polskę. W ten sposób Stalin wywiązał się z sierpniowego, tajnego porozumienia z Hitlerem (pakt Ribbentrop-Mołotow), które przewidywało wspólną agresję na Rzeczpospolitą, zajęcie i podział jej terytorium oraz faktyczną likwidację państwa polskiego.

„Wówczas, 84 lata temu zaczęły się wywózki na Sybir. Trwające nawet po kilka tygodni. Wiele osób nie przetrwało tej podróży, która odbywała się w tragicznych warunkach, w bydlęcych wagonach. Później skazani zostali nasi rodacy na niewolniczą prace. Chciałbym mocno podkreślić, że zarówno okupant rosyjski jak i niemiecki w identyczny sposób traktował Polaków. (…) Zamierzali wymordować polskie elity, zamierzali doprowadzić do sytuacji, w której Polska by się nie odrodziła, ale Polska się odrodziła. Dziś Polska jest niepodległym państwem. Dumnym ze swojej historii. A te wszystkie przeżycia, te wszystkie doświadczenia budują naszą tożsamość narodową” – mówił podczas uroczystości minister Mariusz Błaszczak.

III Rzesza napadła na Polskę 1 września 1939 roku, co było początkiem II wojny światowej. 17 września 1939 r. Armia Czerwona uderzyła na Polskę na całej długości wschodniej granicy II RP. W Polsce rozpoczęła się okupacja sowiecka, która w niedługim czasie doprowadziła do ludobójstwa w Katyniu i masowych deportacji Polaków na wschód.

„Dziś możemy cieszyć się, że Polska jest wolna. Robimy wszystko, żeby Polska nadal była wolna. To co wydarzyło się 30 lat temu – wyprowadzenie wojsk Rosji sowieckiej z Legnicy, z Polski – jest też bardzo ważnym punktem w naszej historii. Tu trzeba przypomnieć zasługi rządu śp. premiera Jana Olszewskiego” – zaznaczył szef MON.

„Spójrzmy dziś co dzieje się za nasza wschodnią granicą. Jak Rosja próbuje odbudować imperium posługując się tymi samymi metodami jak w 1939 r. Żeby nie powtórzyło się to co wydarzyło się 84 lata temu, żeby Polska nie była narażona na próby odbudowy imperium rosyjskiego tworzymy Wojsko Polskie. Silne! Takie, które spowoduje, że agresor nie poważy się na napadniecie na Polskę. 84 lata temu byliśmy osamotnieni. Dziś tworzymy silne Wojsko Polskie tak, żeby odstraszyć agresora. Wyposażamy Wojsko Polskie w nowoczesną broń, zwiększamy liczebnie Wojsko Polskie. (…) Zachęcam wszystkich mieszkańców Legnicy, województwa dolnośląskiego, tych którzy jeszcze nie zdecydowali co chcą robić w życiu, aby przystępowali do Wojska Polskiego. Żeby tworzyli właśnie siłę Wojska Polskiego. Żeby zostali żołnierzami zawodowymi lub służyli w szeregach wojsk obrony terytorialnej. Naprawdę warto być żołnierzem Wojska Polskiego i mieć swój udział w procesie tworzenia silnego Wojsk Polskiego” – mówił minister Mariusz Błaszczak.

W trakcie uroczystości upamiętniającej 84. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę oraz 30. rocznicę wyprowadzenia wojsk radzieckich z Polski Elżbieta Witek, marszałek Sejmu RP i Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej złożyli wieniec przed Pomnikiem Zesłańcom Sybiru.

17 września 1939 r. walczącą z niemiecką agresją Polskę zaatakowała Armia Czerwona. Ten napad był realizacją sowiecko-niemieckiego planu likwidacji naszego kraju. To był kolejny rozbiór Polski. Osamotnieni w walce nie byliśmy w stanie przeciwstawić się dwóm potężnym wrogom. To była zapowiedź Katynia i gehenny więźniów sowieckiego systemu terroru.

„Warta Pamięci”

W przeddzień rocznicy sowieckiej agresji na Polskę, 16 września 2023 r. o godz. 17.30, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych we współpracy z lokalnymi społecznościami złożyli hołd w kilkudziesięciu miejscach pamięci narodowej. Są to miejsca upamiętniające polskie ofiary napaści sowieckiej z 1939 r. oraz powtórnego wkraczania Sowietów na ziemie polskie w latach 1944-1945. Przy grobach i pomnikach wystawione były warty honorowe.

Zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Karol Polejowski oddał hołd żołnierzom 60. Dywizji Wojska Polskiego „Kobryń”, poległym w walce z sowieckim agresorem w bitwie pod Jabłoniem i Puchową Górą. Dywizja wchodziła w skład Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga. Uroczystości miały miejsce na cmentarzu parafialnym w Jabłoniu, gdzie znajduje się grób 16 żołnierzy WP poległych w walkach.

„Warta Pamięci” jest to ogólnopolska akcja upamiętnienia ofiar sowieckiej agresji. Organizowana jest z inicjatywy Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego i Fundacji Rekonstruktorzy.pl. Komitet honorowy akcji tworzą: marszałek Sejmu Elżbieta Witek, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki.

W ramach współpracy z organizatorami akcji „Warta Pamięci” Instytut Pamięci Narodowej przeprowadzi w kilkudziesięciu szkołach zlokalizowanych w pobliżu miejsc pamięci działania edukacyjne. Podczas zajęć uczniowie klas 8 szkół podstawowych wysłuchają wykładów o okolicznościach agresji sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 r. i zbrodniach dokonanych przez Armię Czerwoną oraz komunistyczne bojówki na ziemiach polskich.

AW

Źródło: MON, IPN

Skip to content