Państwo polskie rekordzistą w pomocy dotkniętej wojną Ukrainie

Fot. DefenceUA/Twitter

Polska ponosi najwyższe koszty pomocy Ukrainie w stosunku do PKB – wynika z danych opublikowanych przez Kiel Institute. Na skalę polskiej pomocy zwraca uwagę również OECD – ze zgromadzonych przez tę instytucję informacji wynika, że Polska przeznaczyła w 2022 r. na pomoc humanitarną dla uchodźców z Ukrainy 8,36 mld euro (ok. 1,5% polskiego PKB), stając się największym darczyńcą na rzecz ukraińskich uchodźców w Europie.

Polska przyjęła również największą liczbę uchodźców z Ukrainy. Według danych UNHCR liczba uciekinierów z Ukrainy o statusie uchodźcy przekroczyła w Polsce 1,55 mln osób. Suma kosztów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wydatkowanych na wszystkie działania pomocy Ukrainie i Ukraińcom w Polsce sięgnęła 1 475 mln zł.

Polska podejmuje nie tylko doraźne i krótkoterminowe działania pomocowe, ale też angażuje się w projekty długoterminowe, m.in. mające na celu odbudowę i modernizację ukraińskich miast, które zostały zniszczone w wyniku rosyjskiej agresji. Ponadto udziela wsparcia ukraińskim służbom ratowniczym oraz służbom medycznym, również jeśli chodzi pomoc w obszarze zdrowia psychicznego dotkniętej wojną ludności.

Polska pomoc obejmuje także organizowanie różnego rodzaju szkoleń zawodowych pod kątem przyszłej odbudowy kraju. Nadal istotnym elementem współpracy rozwojowej z Ukrainą pozostaje pomoc stypendialna. Ukraińscy studenci pozostają największą grupą wśród studentów zagranicznych na polskich uczelniach. MSZ finansuje obywatelom Ukrainy stypendia w ramach Programu stypendialnego im. Banacha oraz kształcenie w Kolegium Europejskim w Natolinie. Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło pomoc dla uchodźców z Ukrainy będących przedstawicielami społeczności akademickiej, również w postaci nowego programu stypendialnego „Solidarni z Ukrainą”.

W lipcu 2022 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło specjalny program stypendialny skierowany do ukraińskich studentów i naukowców przed doktoratem. Na liście laureatów znalazło się wówczas 15 badaczek i 7 badaczy z 14 różnych uczelni i jednostek naukowych. Teraz grono to poszerzy się o kolejne 18 osób. Wcześniej z programów przygotowanych przez NCN dla badaczy szukających schronienia w Polsce w wyniku wojny w Ukrainie skorzystało 111 naukowców. Celem programu jest stworzenie możliwości kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad pracą magisterską lub rozprawą doktorską bądź realizowania innych form kształcenia w polskich ośrodkach. Stypendia potrwają od 6 do 12 miesięcy. Maksymalna wysokość dofinansowania, o jakie można było wnioskować w tym konkursie, to 5 tys. zł miesięcznie dla jednego studenta lub naukowca. Budżet konkursu wynosił pierwotnie 1,2 mln zł. Przyznanie kolejnych stypendiów było możliwe dzięki przeznaczeniu przez darczyńców na ich sfinansowanie dodatkowej kwoty 215 tys. euro.

AW

Skip to content