Podziękowania!

W grudniu dobiegła końca czteroletnia misja Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą Jana Dziedziczaka. W imieniu uczestników projektu Animatorzy Wizerunku Polski w Europie oraz Instytutu Myśli Roberta Schumana bardzo dziękujemy za wszystkie działania podjęte na rzecz 20 mln Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających poza Ojczyzną.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałem podsumowującym prace Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą:

https://www.gov.pl/web/polonia/w-sluzbie-rzeczypospolitej-polskiej-polakom-i-polonii-na-swiecie-grudzien-2019-r–grudzien-2023-r-misja-pelnomocnika-rzadu-ds-polonii-i-polakow-za-granica-dobiegla-konca

Panu Ministrowi Janowi Dziedziczakowi składamy życzenia wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów w pracy na rzecz Polski i Polaków.

Zespół Animatorów Wizerunku Polski w Europie

Instytut Myśli Roberta Schumana

Skip to content