Polacy w Sydney upomną się o należne Polsce reparacje

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Koło nr 1 oraz Klub Gazety Polskiej im. Żołnierzy Niezłomnych w Sydney zapraszają wszystkie organizacje patriotyczne oraz ludzi dobrej woli, którym leży na sercu Polska Racja Stanu do wzięcia udziału w manifestacji przed Konsulatem Niemiec.

Podczas zaplanowanej na 1 września 2023 roku manifestacji jej uczestnicy udzielą wsparcia żądaniom Polski odnośnie do należnych jej od Niemiec reparacji za mordy, zniszczenia i grabieże dokonywane na Polakach i polskim mieniu w okresie II wojny światowej.

AW

Skip to content