Reparacje od Niemiec i Rosji. Mularczyk: Chcę państwa zapewnić, że nasze działania będą prowadzone do skutku

„Przypominam, że kwestia odszkodowań, reparacji nie została nigdy uregulowana w polsko-niemieckich relacjach bilateralnych. To jest rzecz bez precedensu, że Polska jest jedynym krajem na świecie, z którym Niemcy nie mają żadnej umowy likwidującej skutki II wojny światowej” – mówił wiceminister Arkadiusz Mularczyk podczas odbywającego się w dniach 1-4 października m.in. w Warszawie i Lublinie Kongresu dla Niepodległej.

Wiceminister przypomniał, że „przez ostatnie miesiące rząd Niemiec nie podjął dialogu z naszym krajem”. „Mimo iż odbyliśmy dziesiątki spotkań z niemieckimi politykami, do dzisiaj w Niemczech nie ma zrozumienia dla tej sprawy. Co więcej – jest zmowa milczenia, że o tej sprawie z Polską nie będą rozmawiać. Jest to wyraźny błąd Berlina i przejaw niezrozumienia powagi sprawy oraz przykład niepoważnego podchodzenia do tego nierozwiązanego polsko-niemieckiego problemu historycznego, ale też przykład, jak nie należy traktować partnera z NATO, czy z Unii Europejskiej” – ocenił sytuację.

Mularczyk podkreślał, iż „Niemcy, jako państwo, nie tylko ograbiły Polskę z najcenniejszych zasobów, przede wszystkim ludzi, inteligencji, profesorów, duchowieństwa, ale również ze skarbów kultury, majątku narodowego czy zasobów finansowych, to jeszcze w okresie transformacji systemowej, wychodzenia Polski z okresu komunistycznego do państwa demokratycznego, w sposób cyniczny prowadziły politykę budowania swoich wpływów – ekonomicznych, politycznych – ekspansji ekonomicznej z rzeczywistą szkodą dla polskiej suwerenności i niepodległości”. „Do dzisiaj odczuwamy tego efekty. Do dzisiaj widzimy tego skutki” – mówił.

„Nie zgadzamy się zatem na dalsze lekceważenie Polski, na dalsze lekceważenie obywateli naszego kraju, niezależnie od ich wyznania i pochodzenia, niezależnie od tego, czy byli Polakami, Żydami, czy mieli inną narodowość. Przez szacunek dla ich cierpień odpowiedź rządu Niemiec powinna być inna. Dlatego zachęcamy Niemców do podjęcia dialogu z Polską” – apelował.

„Przypominam, że kwestia odszkodowań, reparacji nie została nigdy uregulowana w polsko-niemieckich relacjach bilateralnych. To jest rzecz bez precedensu, że Polska jest jedynym krajem na świecie, z którym Niemcy nie mają żadnej umowy likwidującej skutki II wojny światowej” – zauważył wiceszef MSZ.

„W związku z taką postawą Niemiec podjęliśmy jako rząd szereg działań międzynarodowych. Poinformowaliśmy niemalże wszystkie organizacje międzynarodowe od ONZ, przez Radę Europy, UNESCO, Strasburg, Genewę, Brukselę, Unię Europejską. Odbyliśmy dziesiątki spotkań w Kongresie amerykańskim, w Departamencie Stanu, w amerykańskim Senacie. Dzisiaj mogę powiedzieć, że społeczność międzynarodowa ma świadomość i rozumienie tej sprawy” – mówił.

„Nie mam wątpliwości, że dzisiaj trwa wyczekiwanie na wyniki wyborów w Polsce. To jest oczywiste. Takie też sygnały otrzymujemy, że jeśli te wybory pójdą po myśli obecnej partii rządzącej, to nie mam żadnej wątpliwości, że kwestia reparacji będzie uregulowana w kolejnej kadencji Sejmu. Stanowisko Niemiec jest nie do obrony. Niemcy nie mają argumentów, ażeby nie usiąść z Polską do dialogu i do rozwiązania tej sprawy. Te wybory więc będą także dotyczyły godności Polski, czy szanuje ona swoją suwerenność i czy jest traktowana w sposób podmiotowy w relacjach bilateralnych polsko-niemieckich, ale też w relacjach multilateralnych” – zaznaczył.

„Również działania, które podejmujemy na arenie krajowej mają na celu zwrócenie uwagi społeczności polskiej, samorządów na ten nieuregulowany problem” – dodał wskazując, że problem jest uniwersalny. „Jest to kwestia między narodami, która wymaga rozwiązania” – podkreślił.

„Chcę państwa zapewnić, że nasze działania będą prowadzone do skutku, aż Niemcy rozpoczną z Polską dialog w tej sprawie, uczciwy dialog, i dojdzie do wypłaty reparacji wojennych, restytucji dla państwa polskiego i dla polskich obywateli” – zadeklarował Mularczyk.

„Absolutnie jestem przekonany, że nie będzie trwałego pokoju między narodami w Europie, jeśli dawni agresorzy pozostaną bezkarni” – dodał. Jako przykład podał agresję Rosji na Ukrainę. „Rosja nigdy nie została ukarana za wywołanie II wojny światowej wraz z Niemcami. Rosja powinna również w przyszłości zapłacić Polsce odszkodowania i reparacje wojenne za agresję 17 września, za mordy, zniszczenia. I również w tym zakresie rozpoczęliśmy pracę nad raportem o stratach wojennych wyrządzonych przez sowiecką Rosję w Rzeczpospolitej Polskiej” – stwierdził.

Zwrócił uwagę, że tylko rzeczywiste wyjaśnienie i uregulowanie zaszłości może doprowadzić do rzeczywistego polsko-niemieckiego pojednania.

Anna Wiejak

Skip to content