Strona Główna

Misją AWPE jest budowanie dobrego wizerunku Polski wśród cudzoziemców poza granicami w obszarze kultury, edukacji, nauki, tradycji wartości chrześcijańskich, patriotyzmu, gospodarki i polityki w spójności z koncepcją solidaryzmu społeczno-gospodarczego Roberta Schumana.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Skip to content