W trosce o Polaków na Litwie – spotkanie z Animatorami Wizerunku Polski w Wilnie

Kilka dni po uroczystości 700-lecia powstania miasta Wilna i w roku jubileuszu 60. rocznicy śmierci Roberta Schumana trzyosobowa delegacja w ramach projektu Animatorzy Wizerunku Polski w Europie (AWPE) udała się już po raz drugi z wizytą do stolicy Litwy.

W Urzędzie Miasta Wilna 28 stycznia 2023 odbyło się spotkanie z Polakami, zamieszkującymi to dawne niegdyś polskie miasto. Dzięki życzliwości i wsparciu Pani Renaty Cytackiej udało się zorganizować konferencję w sali obrad Rady w stołecznym Samorządzie, w której uczestniczyło kilkadziesiąt osób. To spotkanie było połączone z wykładami kolejnego zjazdu słuchaczy obecnej edycji Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko Społecznego (PUNCS), którzy dołączyli do zebranych uczestników za pośrednictwem łącza internetowego. Misjonarz i znawca katolickiej nauki społecznej, o. Jacek Gniadek SVD, przedstawił temat „Specyfikacja zasad do weryfikacji zgodności działania organizacji z myślą chrześcijańsko-społeczną”. Wszyscy zebrani mogli dowiedzieć się czym są zasady pomocniczości, dobra wspólnego i powszechnego użytkowania dóbr. Była to bardzo dobra okazja, żeby zastanowić się nad znaczeniem solidarności i pomocniczości w społeczeństwie.

Następnie Pan Bogdan Romaniuk z Fundacji im. Rodziny Ulmów SOAR, omówił temat: „Beatyfikacja rodziny Ulmów jako przesłanka w procesie zadośćuczynienia Polakom ze strony Niemców. Nie sprowadzanie odszkodowań tylko do poziomu finansowego, lecz ich wymiar zadośćuczynienia, analogicznie jak jest z warunkiem sakramentu spowiedzi.”. Józef i Wiktoria Ulmowie byli mieszkańcami wsi Markowa pod Łańcutem w dawnym województwie lwowskim. Małżonkowie razem z sześciorgiem dzieci oraz jednym nienarodzonym zostali w bestialski sposób zamordowani przez Niemców, za to, że udzielali pomocy Żydom. Dzięki wysiłkowi Pana prezesa Bogdana Romaniuka w Markowej zostało otworzone muzeum upamiętniające ich poświęcenie oraz martyrologię. Podczas wykładu pan Romaniuk przypomniał, że wśród 26.900 osób upamiętnionych w jerozolimskim instytucie Yad Vashem w podziękowaniu za ratowanie Żydów jest grupa 6800 Polaków, najliczniejsza spośród wszystkich grup narodowych. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów, podobnie jak Sługi Bożego Roberta Schumana.

Po zajęciach PUNCS odbyła się inauguracja działalności Szkoły Budowania Wizerunku Polski w Europie, która liczy już ponad 30 osób, mieszkających w Polsce, na Litwie, w Niemczech oraz we Włoszech. Koordynatorka projektu Malwina Hopej podczas swojego wykładu mówiła, że w ramach tworzenia Szkoły odbędzie się dwanaście spotkań w wymiarze teoretycznym i praktycznym, obejmującym wykłady, dyskusje i spotkania w ambasadach polskich w różnych krajach Europy.

Obszary tematyczne Szkoły to:

– Budowa marki narodowej w wykonaniu animatorów AWPE – wprowadzenie do terminologii,

– Rola organizacji pozarządowych w promowaniu wizerunku państwa, oraz

– Znaczenie wartości w stosunkach międzynarodowych,

– Znaczenie wartości w budowaniu wizerunku. Wartości „eksportowe” Polski

– Kreowanie wizerunku Polski przez inne podmioty – cele i metody

– Rola Polski we współczesnej Unii Europejskiej. Odbudowa Europy Roberta Schumana.

– Rola mediów polonijnych w budowaniu wizerunku Europy

Krzysztof Janowski koordynator projektu AWPE zaprasza wszystkich przedstawicieli Polaków oraz Polonii zamieszkałych w kraju i za granicą do aktywnego włączenia się do projektu Animatorów Wizerunku Polski w Europie. Warto przypomnieć, że celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności wizerunku Polski wśród cudzoziemców, w obszarze kultury, edukacji, nauki, tradycji wartości chrześcijańskich, patriotyzmu, gospodarki i polityki w spójności z koncepcją solidaryzmu społeczno-gospodarczego Roberta Schumana.

Członkowie Instytutu Myśli Schumana starają się, aby podejmowane przez nich działania w krajach europejskich, organizowane spotkania w Ambasadach RP i konferencje z ekspertami oraz lokalnymi liderami przyczyniały się do pokazania prawdziwego wizerunku Polski, który od setek lat jest oparty na silnym fundamencie chrześcijańskim. W tym roku w planach są wizyty w Ambasadach RP w: Paryżu, Londynie, Lizbonie, Madrycie, Rzymie, Bukareszcie, Pradze, Amsterdamie, Oslo, Bratysławie, Dublinie i Kopenhadze.

Projekt jest skierowany do ludzi zainteresowanych sprawami społeczno-politycznymi, którzy pragną zostać takimi właśnie liderami w miejscu swojego zamieszkania i poprzez swoją aktywność w życiu publicznym chronić dobre imię Polski i Polaków. Jest to kontynuacja wielkiego dzieła, które rozpoczął Ojciec Wspólnoty Narodów Europy Robert Schuman, który był nieświadomym spadkobiercą wartości I Rzeczpospolitej. W ramach tej działalności jest również możliwość otrzymania specjalnego Certyfikatu Animatora Wizerunku Polski w Europie.

Kolejne spotkanie w ramach inicjatywy Animatorzy Wizerunku Polski w Europie odbędzie się 18 lutego w Ambasadzie RP w Bratysławie.

Więcej informacji można przeczytać na stronie: www.awpe.pl

Małgorzata Jaroszek

Skip to content