Animatorzy Wizerunku Polski w Europie spotkają się ze słowacką Polonią!

Rzecznik prasowa IMS Małgorzata Jaroszek

Instytut Myśli Schumana oraz Animatorzy Wizerunku Polski w Europie zapraszają na spotkanie z przedstawicielami Polonii na Słowacji. Zaplanowano je 18 lutego 2023 w Ambasadzie RP w Bratysławie przy ul. Paulínyho 7, na godz. 10.00. Udział w nim on-line wezmą również uczestnicy Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego.

Podczas spotkania odbędzie się kolejny zjazd Szkoły Animatorów Wizerunku Polski w Europie. Będzie można wysłuchać wykładu Koordynatora Szkoły Malwiny Hopej i gości z Litwy: radnej miasta Wilna Renaty Cytackiej oraz dziennikarza Rajmunda Klonowskiego na temat: Budowa marki narodowej w wykonaniu Animatorów Wizerunku Polski w Europie. Podstawy brandingu narodowego.

„Celem spotkania jest pozyskiwanie kolejnych animatorów, spośród mieszkających na Słowacji Polaków, którzy też chcą w taki piękny sposób promować dobry wizerunek Polski zagranicą” – mówi rzecznik prasowa AWPE i Instytutu Myśli Schumana Małgorzata Jaroszek. „Wychodzimy z inicjatywą, żeby ci Polacy organizowali czy też inicjowali spotkania z obcokrajowcami, czyli lokalnymi mieszkańcami Bratysławy czy też innych miast, żeby ci ludzie, którzy będą chcieli włączyć się w projekt Animatorów Wizerunku Polski w Europie, mogli przekazywać prawdę historyczną, polską tradycję, kulturę. Celem jest również to, żeby ten dobry wizerunek szerzyć wśród lokalnej społeczności” – podkreśla. „Podczas spotkania, które odbędzie się w Ambasadzie, będziemy mieć także kolejny zjazd Szkoły Animatorów Wizerunku Polski, będzie można wysłuchać wykładu koordynatora Szkoły Malwiny Hopej oraz gości z Litwy, z którymi spotkaliśmy się przy okazji wizyty Animatorów w Wilnie, w Urzędzie Miasta. Będą to pani radna miasta Wilna Renata Cytacka oraz dziennikarz Rajmund Klonowski” – dodaje Małgorzata Jaroszek.

Krzysztof Janowski – Koordynator Projektu AWPE – oraz Małgorzata Jaroszek wygłoszą prelekcje na temat działalności Instytutu Myśli Schumana oraz przedstawią projekt Animatorzy Wizerunku Polski w Europie, do którego członkowie Instytutu zapraszają wszystkich zainteresowanych sprawami społeczno-politycznymi oraz kształtowaniem Europy, w duchu Ojca Założyciela Wspólnoty Narodów Europy Sługi Bożego Roberta Schumana. „To spotkanie jest połączone także z przypadającymi w tym roku obchodami jubileuszu 60. rocznicy śmierci czcigodnego sługi bożego Roberta Schumana. Robert Schuman był politykiem, który uważał, że w państwie demokratycznym ważne jest przestrzeganie zasad chrześcijaństwa. Chciał budować wspólnotę i relacje między ludźmi, gdyż uważał, że budując dobre relacje można osiągnąć jedność, solidarność i pokój” – mówi Jaroszek. „Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tym spotkaniu. Można się połączyć także przez internet za pośrednictwem Microsoft Teams” – zachęca.

„Celem AWPE jest przede wszystkim promowanie dobrego wizerunku Polski w kraju i zagranicą, w oparciu o prawdę historyczną, przekazywanie polskiej kultury, tradycji, wartości chrześcijańskich. Chcemy docierać z tym dobrym wizerunkiem do wielu narodowości zamieszkujących różne kraje Europy. Zależy nam również na tym, żeby budować relacje oparte na przyjaźni, jedności współpracy pomiędzy Polakami i Polonią mieszkającą w krajach europejskich. Mamy w zamierzeniach organizację różnych wydarzeń w terenie, takich jak pikniki, festiwale, koncerty” – wyjaśnia rzecznik prasowa Instytutu Myśli Schumana. „Zależy nam na budowaniu sieci kontaktów międzynarodowych, liderów polonijnych. Polacy mieszkający zagranicą będą mieli okazję spotkać się z Ambasadorem czy też z konsulami, co moim zdaniem będzie dobrą okazją, żeby te relacje pogłębić” – dodaje wskazując, iż kolejnym celem projektu AWPE jest wzmacnianie roli liderów polonijnych. „Chcemy też pokazać – szczególnie młodszym ludziom czy też osobom zainteresowanym – że podejmując współpracę z Instytutem Myśli Schumana, czy też poprzez ten projekt, mają oni możliwość szeroko pojętego rozwoju, to znaczy, że jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany podjęciem pracy w różnych instytucjach europejskich, to dzięki temu projektowi może to być możliwe. Zależy nam na rozwoju liderów pod kątem osobistym, zawodowym, pod kątem poszerzania kompetencji, umiejętności. Chcemy dostrzegać talenty i potencjał. Tu jest wielka rola Szkoły Animatorów Wizerunku Polski w Europie, której koordynatorem jest Malwina Hopej” mówi rzecznik prasowa Instytutu Myśli Schumana.

Pytana, dlaczego tak ważne jest budowanie relacji Małgorzata Jaroszek odpowiada: „Przede wszystkim jednoczy Polonię mieszkającą za granicą, czy to na Słowacji, w Bratysławie, czy też w innych europejskich miastach. Bardzo wiele osób jest rozproszonych. Może nie wiedzą, gdzie się zaangażować, czy może nie mają okazji, bo mieszkają daleko od siebie. Chcemy ich zainspirować, żeby podejmowali się różnych inicjatyw lokalnych, wychodzących do lokalnej społeczności obcokrajowców. Jest to niezmiernie ważne, gdyż wzmacnia też pozycję wspólnoty narodów Europy, o co tak bardzo zabiegał Robert Schuman, patron naszego Instytutu. Chcemy się na nim wzorować”.

Anna Wiejak

Skip to content