KE zakaże hodowli zwierząt futerkowych?

Wiele wskazuje na to, że Unia Europejska zdecyduje się na rezygnację z hodowli zwierząt futerkowych i wprowadzenie zakazu jej prowadzenia. Wszystko przez obywatelską inicjatywę „Europa wolna od futer”, którą zajmą się najpierw eksperci KE, później zaś unijne instytucje.

Inicjatywa „Europa wolna od futer” wzywa Komisję do podjęcia działań mających na celu zakazanie: trzymania i zabijania zwierząt wyłącznie lub głównie w celu produkcji futer oraz umieszczania futer ze zwierząt hodowlanych i produktów zawierających takie futra na rynku UE. Porusza także ważne kwestie dotyczące ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska, które Komisja oceni zgodnie ze swoim „podejściem Jedno zdrowie”, którego podstawową zasadą jest uznanie, że zdrowie ludzi, zwierząt i środowisko są ze sobą nierozerwalnie powiązane.

Komisja zleciła EFSA wydanie opinii naukowej na temat dobrostanu zwierząt hodowanych na futra. Opierając się na tym wkładzie naukowym oraz na ocenie skutków gospodarczych i społecznych, Komisja poinformuje następnie o najwłaściwszych działaniach.

Obydwa wnioski ustawodawcze zostaną przedłożone Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Jeśli chodzi o europejską inicjatywę obywatelską, EFSA rozpocznie ocenę naukową na podstawie wniosku Komisji i przedstawi opinię naukową do marca 2025 r.

Komisja będzie także kontynuować prace przygotowawcze nad innymi wnioskami dotyczącymi dobrostanu zwierząt, zgodnie z zapowiedzią zawartą w strategii „od pola do stołu”.

AW

Źródło: KE

Skip to content