Polska najmniej zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym spośród krajów UE

Jak wynika z opublikowanych najnowszych badań Eurostatu, Polska jest jednym z krajów o najniższym odsetku osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W 2021 roku, 95,4 mln osób w UE (21,7 proc.) było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem. Polska jest krajem z jednym z najniższych odsetków takich osób. Ryzyko ubóstwa lub wykluczenia było wyższe w przypadku kobiet niż mężczyzn. Nie bez znaczenia jest również status zawodowy.

Polska ma również jeden z najniższych odsetków deprywacji materialnej i społecznej.

AW

Skip to content