Przedstawiciele IMS na Jubileuszu X-lecia organizacji polonijnej Virtualia ART

07 lipca 2023 r. przedstawiciele Instytutu Myśli Schumana uczestniczyli w Jubileuszu X-lecia Stowarzyszenia Virtualia ART, organizacji polonijnej działającej w Belgii.

Dr Marek Oktaba, dyrektor Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego, i Malwina Hopej, dyrektor Szkoły Animatorów Wizerunku Polski w Europie, złożyli Pani Yvette Poplawskiej, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenie Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników, gratulacje i podziękowania za dotychczasową działalność na rzecz propagowania polskiej kultury i historii w państwach Beneluksu oraz działalność polonijną w Belgii.

Jubileusz był okazją do umacniania międzynarodowego dialogu środowisk polonijnych z całej Europy – jak podkreślała Yvette Poplawska, „zgromadziliśmy wielu zacnych gości; jestem przekonana, że dzięki temu spotkaniu powstaną nowe projekty z zakresu edukacji, kultury, sztuki, konsolidacji przemysłu, po to, aby ludzi inspirować” – jak również promocji polskiej kultury. Święto Virtualia ART uświetniły recitale wybitnych polskich artystek, sopranistki Dominiki Zamary i pianistki Elżbiety Dedek.

Marek Oktaba przypomniał, że silne państwo i Europa opierają się na sile obywateli i solidarności, które mają swe korzenie w chrześcijaństwie. „Polacy są narodem wolności i solidarności, niejednokrotnie stawaliśmy do walki o wolność naszą i waszą, i to jest nasz wkład, który wnosimy do Europy. Wszyscy Państwo, którzy tutaj przyjechaliście, jesteście Animatorami Wizerunku Polski w Europie, za co serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Trzymamy kciuki, abyście w tym jak najdłużej wytrwali”.

Pan Mariusz Woźniak, działacz polonijny z Londynu odznaczony Medalem Pamiątkowymi X. Lecia MS AADP Virtualia ART, dodał, że „wszystkie działania podejmowane przez Polonię wpływają na dobre imię Polski, a dzięki pracy Polonii, pozycja Polski na scenie międzynarodowej będzie zawsze bardzo mocna”.

Instytut Myśli Schumana był patronem uroczystości oraz fundatorem nagród dodatkowych – książki „Robert Schuman. Człowiek, który chciał ocalić Europę” autorstwa A. Frączak, M. Przelaskowski, otrzymali wyróżnieni statuetkami Muzyczną, Taneczną, Złoty Mikrofon, Literatek vel Polonicus, Złote Pióro, Złoty Glob oraz Medalami Pamiątkowymi X. Lecia MS AADP Virtualia ART. Za działalność na rzecz promocji wizerunku Polski zostali odznaczeni m.in. Barbara Kaczmarowska Hamilton (portrecistka, Wielka Brytania), Paula Branach (Instytut Języka i Kultury Polskiej im. Polskich Lotników w Gandawie, Belgia), Marcin Piórkowski (307 Squadron Project, Wielka Brytania), Marta Kulikowska de Nałęcz (baletnica, Belgia), Dominika Zamara (sopranistka, Włochy), dr Justyna Napiórkowska (Galeria Katarzyny Napiórkowskiej, Polska-Belgia), Waldemar Zientara (Stowarzyszenie Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich, Włochy), Marek Oktaba (IMS), Malwina Hopej (AWPE).

Międzynarodowe Stowarzyszenie Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników MS AADP Virtualia ART to założona w Belgii przez Yvette Popławską organizacja działająca na rzecz Polonii i Polaków, której celem jest prowadzenie międzynarodowego dialogu, promocja polskiej kultury i historii w Europie Zachodniej oraz opieka nad polskimi nekropoliami w regionie Beneluksu. Jubileusz Virtualia ART był projektem dyplomowym realizowanym w ramach Szkoły Animatorzy Wizerunku Polski w Europie, zadania finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023.

Malwina Hopej

Odznaczeni statuetką Złote Pióro wraz z Prezes Yvette Poplawską (pierwsza z pr.)
Skip to content