Zapraszamy do Bratysławy! Animatorzy Wizerunku Polski w Europie spotkają się ze słowacką Polonią. Dołączyć on-line może każdy

Instytut Myśli Schumana oraz Animatorzy Wizerunku Polski w Europie zapraszają na spotkanie z przedstawicielami Polonii na Słowacji. Rozpocznie się ono 18 marca 2023 w Ambasadzie RP w Bratysławie przy ul. Paulínyho 7, na godz. 10.00. Udział w nim on-line wezmą również uczestnicy Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego.

Podczas spotkania odbędzie się kolejny zjazd Szkoły Animatorów Wizerunku Polski w Europie. Będzie można wysłuchać m.in. wykładu Koordynatora Szkoły Malwiny Hopej. Krzysztof Janowski – Koordynator Projektu AWPE – oraz Małgorzata Jaroszek wygłoszą prelekcje na temat działalności Instytutu Myśli Schumana oraz przedstawią projekt Animatorzy Wizerunku Polski w Europie, do którego członkowie Instytutu zapraszają wszystkich zainteresowanych sprawami społeczno-politycznymi oraz kształtowaniem Europy, w duchu Ojca Założyciela Wspólnoty Narodów Europy Sługi Bożego Roberta Schumana. „To spotkanie jest połączone także z przypadającymi w tym roku obchodami jubileuszu 60. rocznicy śmierci czcigodnego sługi bożego Roberta Schumana. Robert Schuman był politykiem, który uważał, że w państwie demokratycznym ważne jest przestrzeganie zasad chrześcijaństwa. Chciał budować wspólnotę i relacje między ludźmi, gdyż uważał, że budując dobre relacje można osiągnąć jedność, solidarność i pokój” – mówi Małgorzata Jaroszek, rzecznik prasowa Instytutu Myśli Schumana. „Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tym spotkaniu. Można się połączyć także przez internet za pośrednictwem Microsoft Teams” – zachęca.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3as_sv8X_CIkxtBCB2oHpOTCp4dgOdaAif0SQ6_rKZuwQ1%40thread.tacv2/1675691058594?context=%7b%22Tid%22%3a%22fe15d73b-77e6-4e13-9f1a-e06ef314a6e4%22%2c%22Oid%22%3a%229e957020-e50b-4c5f-9c22-8a6bcd836d9b%22%7d

AGENDA SPOTKANIA W AMBASADZIE

10.00-10.10: Przywitanie uczestników i słowo wstępne Ambasadora oraz Konsula.

10.10-10.20: Charakterystyka i ogólna prezentacja dzieła AWPE, Małgorzata Jaroszek, Krzysztof Janowski.

10.20-10.30: Szkoła Animatorów Wizerunku Polski (AWPE), Doktorantka Malwina Hopej, Dyrektor Szkoły AWPE.

10.30-10.40: Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS), dr Marek Oktaba, Dyrektor PUNCS.

10.40-10.50: Forum Młodego Pokolenia Schumana w Międzymorzu, Krasiczyn 18-22 września 2023, Piotr Tarnogórski, Członek Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana ds. Młodzieży i Młodzieżowych Grup Schumana.

10.50-11.00: Podróż Śladami Schumana: Metz-Strasburg-Luxemburg-Maria Laach 7-13 maja 2023, w tym konferencja w Parlamencie Europejskim w Strasbourgu, Ryszard Krzyżkowski, prezes Instytutu Myśli Schumana.

11.00-11.30: Bilateralne rozmowy i budowanie relacji podczas przerwy kawowej.

11.30-12.50: Dyskusja i deklarowanie się uczestników spotkania w zakresie rodzaju podejmowanych dzieł i sposobów ich realizacji w ramach AWPE, prowadzący: Krzysztof Janowski, Małgorzata Jaroszek.

12.50-13.00: Podsumowanie i zakończenie spotkania, Ambasador, Konsul i przedstawiciel IMS 13.00-13.30: Bilateralne rozmowy i budowanie relacji przy końcowej kawie

„Celem AWPE jest przede wszystkim promowanie dobrego wizerunku Polski w kraju i zagranicą, w oparciu o prawdę historyczną, przekazywanie polskiej kultury, tradycji, wartości chrześcijańskich. Chcemy docierać z tym dobrym wizerunkiem do wielu narodowości zamieszkujących różne kraje Europy. Zależy nam również na tym, żeby budować relacje oparte na przyjaźni, jedności współpracy pomiędzy Polakami i Polonią mieszkającą w krajach europejskich. Mamy w zamierzeniach organizację różnych wydarzeń w terenie, takich jak pikniki, festiwale, koncerty” – wyjaśnia rzecznik prasowa Instytutu Myśli Schumana. „Zależy nam na budowaniu sieci kontaktów międzynarodowych, liderów polonijnych. Polacy mieszkający zagranicą będą mieli okazję spotkać się z Ambasadorem czy też z konsulami, co moim zdaniem będzie dobrą okazją, żeby te relacje pogłębić” – dodaje wskazując, iż kolejnym celem projektu AWPE jest wzmacnianie roli liderów polonijnych. „Zależy nam na rozwoju liderów pod kątem osobistym, zawodowym, pod kątem poszerzania kompetencji, umiejętności. Chcemy dostrzegać talenty i potencjał. Tu jest wielka rola Szkoły Animatorów Wizerunku Polski w Europie, której koordynatorem jest Malwina Hopej” – mówi Jaroszek.

Organizatorzy spotkania serdecznie zapraszają wszystkich, którym nieobojętne jest dobre imię Polski w Europie. „Takie rozwiązanie ma tworzyć integrację pomiędzy środowiskami polonijnymi z różnych krajów oraz wymianę myśli i wzajemne wspieranie się w podejmowanych działaniach i ich sposobach realizacji, co ma zwiększyć efektywność realizacji interesów Polski i budowania wizerunku Polski. Takie podejście będzie umożliwiało podejmowanie skoordynowane i jednoczesne działania w określonych kluczowych zagadnieniach. Jednoczesne, a więc w tym samym czasie i momencie, nagłaśnianie i działanie przez Polonię pewnych spraw ważnych dla Polski tworzy dużą siłę przebicia i skuteczność w realizacji celów i zadań jakie ma Polska w Europie, a także jakie chce realizować Polska wobec potrzeb Polaków za granicą i w Polsce” – zaznaczają. W ich ocenie „działania odkłamujące fałszowany wizerunek Rzeczpospolitej są niezbędne do postulowanej przez Polskę normalizacji stosunków międzynarodowych opartych o zasadę równości, suwerenności, nienaruszalności granic i niedziałania na szkodę innych państw i narodów”.

Anna Wiejak

Skip to content